98 mln EUR na PRZEJŚCIE NA CZYSTĄ ENERGIĘ

17 maja 2022 Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i opublikowała zaproszenia do składania wniosków. Do rozdysponowania jest 598 milionów EUR na cztery podprogramy.

W ramach czterech podprogramów LIFE, podział dostępnych środków prezentuje się następująco:
◼️ Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 242 mln EUR (w tym 145 mln EUR na projekty strategiczne)
◼️ Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 158 mln EUR (w tym 52,8 mln EUR na projekty strategiczne)
◼️ Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 99 mln EUR (w tym 30 mln EUR na projekty strategiczne)
◼️ Przejście na czystą energię – 98 mln EUR

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią zaproszeń i do rozpoczęcia pracy nad wnioskami. Więcej szczegółów na temat rodzajów projektów, które mogą zostać sfinansowane ze środków LIFE oraz wskazówek na temat aplikowania dostępnych jest na stronie CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agencyhttps://lnkd.in/eCHip-g5

Terminy składania wniosków w tegorocznym naborze LIFE to:
◼️Podprogramy dot. Gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, Przyrody i różnorodności biologicznej oraz Łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej – projekty tradycyjne (SAP): 4 października 2022 r.
◼️Podprogram Przejście na czystą energię – LIFE Action Grants: 16 listopada
2022 r.
Projekty strategiczne (SIP i SNAP):
◼️8 września 2022 r. – termin złożenia fiszki projektowej
◼️7 marca 2023 r. – termin złożenia pełnego wniosku
Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP) – 8 września 2022 r.