Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

By zapewnić zieloną bezpieczną energię o odpowiednich parametrach jakościowych potrzebne jest zachęcanie przedsiębiorców, żeby uzupełniali własne źródła wytwórcze magazynami energii – mówiła Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, podczas IV Forum Energetyki Rozproszonej w maju 2022.… Read More

Grenergy Renovables jest hiszpańską spółką utworzoną w 2007 roku, działającą jako niezależny producent energii (IPP) ze źródeł odnawialnych, głównie wiatrowych i fotowoltaicznych, notowaną na hiszpańskiej giełdzie od 2019 roku. Spółka jest zintegrowana pionowo, jej model biznesowy obejmuje wszystkie fazy projektu od rozwoju poprzez inżynierię, zaopatrzenie i budowę (EPC) do obsługi i utrzymania jednostek wytwórczych, a także finansowanie projektów. … Read More

Centrum Innowacji STB funkcjonuje od ponad 10 lat, a od 2014 roku prowadzi regularną działalność B+R. Siedziba firmy mieści się w Tczewie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Efektem prowadzonych prac jest uzyskanie statusu jednostki naukowej kat. A oraz centrum badawczo-rozwojowego.… Read More

LaserTec S.A. to jedna z wiodących firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla przemysłu.  Obecnie skupia się na produkcji nowoczesnych, wydajnych i trwałych systemów magazynowania energii elektrycznej dla przemysłu, gospodarstw domowych oraz farm fotowoltaicznych.… Read More

Veolia term

Veolia term dołączyła do grona Członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). Oficjalne podpisane dokumentów odbyło się w siedzibie firmy. Magdalena Bezulska, Prezes Zarządu Veolia Poland term i Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii są przekonane, że to współpraca, która przyniesie wiele korzyści szeroko rozumianemu rynkowi elektroenergetyki.… Read More