Barbara Adamska na Enex w sieci: Postulujemy stworzenie regulacji, dzięki którym prosument wyposażony w fizyczny magazyn energii stanie się aktywnym uczestnikiem rynku.… Read More

W czwartek 15 kwietnia 2021 roku Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego wprowadzającą kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej. Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja Prawa energetycznego znosi bariery rozwoju branży magazynowania energii w Polsce.… Read More

Litewski Seimas zatwierdził zakup baterii do magazynowania energii. Warta 100 mln euro inwestycja ma zapewniać rezerwę energii elektrycznej. Zostanie zrealizowana w ciągu 14 miesięcy.… Read More

Życzymy Państwu spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt. … Read More

Sun Family sp. z o.o. dołączyło do grona Członków Wspierających Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Jesteśmy przekonani, że to będzie owocna współpraca.Sun Family sp. z o.o. realizuje swoją misję od 2015 r., dostarczając ekologiczne i oszczędne …