aleBank.pl: Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii o najistotniejszych zmianach, jakie wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne dla magazynów energii.

Na portalu aleBank.pl prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii Barbara Adamska mówi o najistotniejszych zmianach, jakie wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne dla magazynów energii. Do zmian tych należą:

Do zmian tych należą:

➡️ zniesienie podwójnego naliczania opłat dystrybucyjnych

➡️ brak koncesji dla magazynów o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW

➡️ całkowite wyłączenie magazynowania energii z obowiązku sporządzania taryf

➡️ określenie warunków, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju OSD i OSP jako substytut rozbudowy sieci

Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią. https://lnkd.in/eu3yDSw

#PrawoEnergetyczne #MagazynyEnergii #MagazynEnergii