Apator nowym Członkiem Wspierającym Premium Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Spółki Grupy Apator zlokalizowane są 7 krajach Europy, zaś jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 70 krajach świata.

W ramach trzech segmentów biznesowych: Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Grupę Apator tworzy 14 podmiotów, z centralą w Polsce i spółkami zależnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji, na Słowenii oraz w Danii. Grupa Apator jest pracodawcą dla ponad 2500 pracowników, z czego kilkuset to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, konstruktorzy i programiści. Grupa działa w oparciu o 9 własnych zakładów produkcyjnych oraz 12 biur R&D wyspecjalizowanych w opracowywaniu innowacji produktowych w obszarze aparatury i systemów pomiarowych mediów użytkowych, automatyki oraz systemów sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną.