ATESS Polska nowym Członkiem Wspierającym Gold Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

ATESS Polska nowym Członkiem Wspierającym Gold Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Witamy i cieszymy się na współpracę!

Firma Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd posiada w swojej ofercie modułowe magazyny energii instalowane w kontenerach ISO 10, 20 lub 40 stopowych. W kontenerach tych znajdują się akumulatory, skrzynki przyłączeniowe, 1000 Voltowa (ATESS PBD250) lub 1500 Voltowa (ATESS PBD350) ładowarka typu DC do DC, dwukierunkowe inwertery akumulatorowe o maksymalnej mocy 630 kW, transformatory oraz urządzenia do monitorowania pracy systemu magazynowania energii.

Produkty ATESS przeznaczone dla dużych magazynów energii są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy:

  • Operator (np. Tauron lub Energa) odrzucił wniosek o warunki przyłączeniowe dla sieciowej farmy fotowoltaicznej.
  • Wymagane są duże magazyny energii działające jako UPS.
  • Zakłady produkcyjne posiadają ograniczone możliwości poboru energii.
  • Bierzemy udział w aukcjach OZE z instalacjami hybrydowymi.
  • Modernizowane są lokalne sieci przesyłowe i zamierzamy stosować systemy magazynowania energii jako alternatywne rozwiązania.

Systemy służące do magazynowania energii mogą zostać zainstalowane w dowolnej lokalizacji wskazanej przez inwestora. W miejscu tym natomiast niezbędne są przyłącza energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Kontenery marki ATESS wyposażone są ponadto w system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych do wczesnej detekcji dymu, oświetlenie, wentylację i klimatyzację, a także system monitoringu zabezpieczający przed włamaniami i kradzieżami. Pierwszy w Polsce kontenerowy system magazynowania energii został posadowiony w Katowicach na terenie Energoprojekt-Katowice SA. Kontener Demo ESS- Showroom stanowił będzie uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej i trigeneracji (wysokosprawna instalacja kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i wody grzewczej w okresie zimowym oraz dodatkowa produkcja wody lodowej w okresie letnim) funkcjonującej w EPK, obrazującej w jaki sposób przedsiębiorstwo może stać się niezależne energetycznie. 

MP Solar Group jest głównym i oficjalnym dystrybutorem przemysłowych magazynów energii marki Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd na polskim rynku. W swojej ofercie posiada domowe oraz przemysłowe systemy magazynowania energii;  falowniki jednofazowe oraz trójfazowe przeznaczone dla domowych, przemysłowych oraz farmowych instalacji fotowoltaicznych, oraz osprzęt do instalacji PV. Oferowane przez MP Solar Group magazyny energii mają na celu zwiększenie stabilności pracy sieci elektroenergetycznej i tym samym poprawienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, maksymalizację niezależności energetycznej przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych w warunkach niestabilności energetycznej sieci.