Barbara Adamska w Radio Kraków: energia z rozproszonych źródeł jest tańsza

Polski rynek energii elektrycznej zmienia się może dość wolno, ale nieustannie. Energetyka odnawialna w Polsce nie będzie się dobrze rozwijała, jeśli w naszym kraju nadal będzie obwiązywał scentralizowany model dystrybucji energii elektrycznej. Energia jest towarem rynkowym. I chociaż jest to obszar silnie regulowany, to nie da się go budować w oderwaniu od realiów ekonomicznych.A realia są takie, że energia z rozproszonych źródeł jest tańsza. Może uzupełniać dostawy energii, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych. Z Barbara Adamską, prezes Polskiego  Stowarzyszenia Magazynowania Energii rozmawiała Ewa Szkurłat.

Więcej w Radio Kraków