Centrum Innowacji STB zostaje Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Centrum Innowacji STB funkcjonuje od ponad 10 lat, a od 2014 roku prowadzi regularną działalność B+R. Siedziba firmy mieści się w Tczewie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Efektem prowadzonych prac jest uzyskanie statusu jednostki naukowej kat. A oraz centrum badawczo-rozwojowego.
Głównym przedmiotem działalności badawczej jednostki są ekoinnowacje. Wykonywane przez zespół badawczy prace i badania dotyczą w szczególności badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań z obszarów takich jak: energetyka(w tym odnawialne źródła energii), ochrona środowiska, przemysł rolno- spożywczy, nowe technologie i rozwiązania technologiczne oraz inżynieryjno-techniczne.
W ramach działalności Centrum Innowacji STB wspiera branżę produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym elektrownie wodne, wiatrowe oraz biogazownie. W dłuższej perspektywie widzą dalszy rozwój tej branży w kierunku magazynowania energii.
Prowadzone przez Centrum Innowacji STB prace B+R wspierają sektor biznesu i wzrost innowacyjności polskich MŚP, poprzez opracowanie rozwiązań techniczno-technologicznych na rzecz przedsiębiorców wielu sektorów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Posiadają własny zespół ekspercki i badawczy oraz wsparcie rozbudowanej sieci współpracy naukowo-badawczej w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: centruminnowacji.pl.