CIRE o współpracy PSME i Waven

Na początku marca bieżącego roku Waven sp. z o.o. ogłosiła przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. To istotny dla polskiej branży energetycznej krok w kierunku generacji energii w procesie harvestingu fal elektromagnetycznych.