Członkostwo

Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych.

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia otrzymują: 

 • możliwość czynnego udziału w procesach legislacyjnych związanych z energetyką odnawialną oraz wpływu na kreowanie strategii i regulacji prawnych w zakresie magazynowania energii
 • dostęp do najnowszych informacji technicznych i prawnych z obszaru działalności Stowarzyszenia
 • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 • uczestnictwo w spotkaniach dedykowanych wyłącznie członkom Organizacji- networking
 • okazję do nawiązywania bezpośredniej współpracy z pozostałymi członkami
 • dostęp do informacji o wydarzeniach branżowych krajowych i zagranicznych 
 • obecność promocyjną i PR-ową podczas specjalnych wydarzeń m.in. podczas Kongresu Magazynowania Energii w Polsce

Dodatkowo informacja o przystąpieniu do Stowarzyszenia zostaje zamieszona wraz z logotypem Członka Stowarzyszenia na stronie internetowej PSME oraz jest przesyłana wszystkim członkom drogą meilową.

Skontaktuj się z nami, aby dołączyć do Stowarzyszenia 

biuro@psme.org.pl

Członkowie Wspierający PREMIUM

CORAB

Corab to polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w elektronice i produkcji komponentów ze stali i aluminium. Pierwsze kroki stawiali w branży satelitarnej, a ich produkty były eksportowane na każdy kontynent. Od wielu lat Corab prężnie działa w branży fotowoltaicznej jako producent systemów mocowań modułów oraz dystrybutor renomowanych marek. Misją firmy od początku jej powstania jest tworzenie wysokiej jakości wyrobów, bezpiecznych dla użytkownika. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach. Park maszynowy składa się z nowoczesnych linii profilujących i jest najnowocześniejszy w tej części Europy. Firma obecnie zatrudnia ponad 250 specjalistów. W ubiegłym roku uruchomiono nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Corab eksportuje swoje konstrukcje do blisko 20 europejskich krajów.

MINUTOR ENERGIA

Minutor Energia Sp. z o. o. to spółka wywodząca się z firmy MINUTOR Sp. z o. o., która od 2014r. świadczy na Polskim rynku wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu. Od czterech pokoleń związani jesteśmy z przemysłem energetycznym i wydobywczym. Dziś w dobie przemian związanych z walką ze wzmożoną emisją CO2, nie patrzymy tylko na wielopokoleniowe dziedzictwo, z którego jesteśmy dumni, ale również patrzymy w przyszłość, troszcząc się o przyszłe pokolenia. Już dziś jako podmiot coraz prężniej zaznaczający swoją obecność na rynku planujemy wejście na rynek NewConnect przez tzw. odwrotne połączenie. Nasze działania wpisują się w nasze plany związane z upublicznieniem spółki. Chcemy zwiększać skalę działalności w kolejnych regionach kraju oraz realizować nowe projekty farm fotowoltaicznych, a także rozwoju hybrydowych projektów w których dopatrujemy się przyszłości całego rynku.

ENERGOPOMIAR

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. to pierwsza
w Polsce firma pomiarowo-badawcza, która swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki. „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. to uznana firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, świadcząca usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu (w tym m.in. rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego) oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów i innych przedsiębiorstw komunalnych. 

Główne obszary działalności Spółki: ochrona środowiska (badania, pomiary i diagnostyka instalacji oczyszczania spalin, pomiary emisji zanieczyszczeń i hałasu, doradztwo w zagospodarowaniu odpadów i ubocznych produktów spalania, monitoring środowiska, opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwoleń zintegrowanych); procesy cieplno-mechaniczne (badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, testy odbiorowe, automatyka, doradztwo w zakresie optymalizacji pracy urządzeń, efektywności energetycznej, zielonej energii, kogeneracji i rynku mocy, wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®); chemia energetyczna i diagnostyka (badania, pomiary i doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, systemy pomiarów fizykochemicznych, badania niszczące i nieniszczące, diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego elementów urządzeń energetycznych, kontrola obiegów wodno-parowych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych); analizy chemiczne i fizykochemiczne (paliwa, wody i ścieki, uboczne produkty spalania, sorbenty i produkty IOS, oleje, przetwory naftowe, odpady komunalne, materiały i surowce budowlane, gleby i grunty, outsourcing usług laboratoryjnych); nadzór i doradztwo inwestycyjne (doradztwo techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opracowywanie studiów wykonalności
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Inżynier Kontraktu, Niezależny Doradca Techniczny dla banków i instytucji finansujących).

Co nas wyróżnia

 • Metodyka – sprawdzone metody badawcze i akredytacje
 • Sprzęt – doskonale wyposażone laboratoria stacjonarne i mobilne 
 • Marka – tradycje inżynierskie, wiarygodność i stabilność
 • Zespół – specjaliści różnych dziedzin o wysokich kompetencjach

Szczegółowe informacje na temat Spółki znajdują się na stronie: www.energopomiar.com.pl.

PROMET-PLAST

Promet-Plast działa na rynku od 1982. 

Promet-Plast funkcjonuje w sektorze MSP, poza rynkiem polskim obecna jest ze swoimi produktami w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Holandia, Austria, Belgia, Dania, Narowegia. Firma koncentruje się na dwóch profilach działalności: produkcji artykułów medycznych metodą wtryskiwania oraz produkcji energii. Obszar produkcji art. medycznych znacznie rozwinął się na przełomie ostatnich lat. W asortymencie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a jego odbiorcami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale na terenie całej Unii Europejskiej. Produkty są na bieżąco dostosowywane do wymagań rynku, ich charakterystykę opracowuje dział B+R dzięki czemu prowadzone są ciągłe inwestycje w rozwój parku maszynowego, oraz kwalifikacje pracowników, w celu szybkiego reagowania na potrzeby partnerów, czyniąc swoją ofertę bardziej elastyczną a końcowy wyrób jeszcze lepszym. Nowoczesne elektryczne wtryskarki, czy innowacyjne roboty pozwalają na produkcję detali wyróżniających się wysoką jakością.

ZPUE S.A. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży dystrybucji energii elektrycznej zarówno dla przemysłu, jak i energetyki oraz OZE.
Dysponuje ogromnym potencjałem intelektualnym oraz wytwórczym. Wytwarzane przez ZPUE  produkty są najwyższej jakości, a usługi na najwyższym poziomie. Najbardziej zaawansowane projekty nie stanowią wyzwań dla zespołu. Firma realizuje wiele dużych przedsięwzięć technologicznych pod względem skali oraz krótkiego terminu zakończenia. Jest obecna w każdym sektorze energetyki, od wytwarzania i dystrybucji, po przemysł i magazynowanie energii. Wspiera swoich klientów na każdym etapie projektu, od koncepcji po montaż i uruchomienie.

Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Spółki Grupy Apator zlokalizowane są 7 krajach Europy, zaś jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 70 krajach świata.

W ramach trzech segmentów biznesowych: Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. Grupę Apator tworzy 14 podmiotów, z centralą w Polsce i spółkami zależnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji, na Słowenii oraz w Danii. Grupa Apator jest pracodawcą dla ponad 2500 pracowników, z czego kilkuset to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, konstruktorzy i programiści. Grupa działa w oparciu o 9 własnych zakładów produkcyjnych oraz 12 biur R&D wyspecjalizowanych w opracowywaniu innowacji produktowych w obszarze aparatury i systemów pomiarowych mediów użytkowych, automatyki oraz systemów sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną.

Członkowie Wspierający

Działamy na rynku energii odnawialnej od 2013 roku. Przez ten czas zbudowaliśmy zespół ekspertów specjalizujących się w energetyce rozproszonej, który gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Kompetencją firmy jest kompleksowe wsparcie klientów w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzamy analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji w źródła wytwórcze OZE, kogeneracyjne oraz w magazyny energii. Wspieramy w doborze technologii oraz parametrów technicznych magazynów energii. Doradzamy w zakresie optymalnego wykorzystania wytwarzanej energii na potrzeby własne oraz modeli jej sprzedaży. Przeprowadzamy analizy techniczne i ekonomiczno-prawne budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzamy diagnozę oraz proponujemy środki zaradcze na problemy związane z niewystarczającymi parametrami jakościowymi energii na potrzeby procesów technologicznych. Oferujemy doradztwo rynkowe dla podmiotów wchodzących na polski rynek OZE. W sposób kompleksowy realizujemy działania marketingowe i PR dla podmiotów z branży OZE. Nasi Klienci to podmioty komercyjne oraz publiczne.

STAY-ON, będąc grupą firm takich jak STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. czy STAAY-ON Energy Management Sp. z o.o., oferuje magazyny energii oraz systemy zarządzania energią (EMS). Grupa specjalizuje się w rozwiązaniach bezpiecznych dla inwestora jak i użytkownika. Swoją aktywnością obejmuje projektowanie i integrację systemów w układzie jedno lub wielo-technologicznym (hybrydowym) oraz zaawansowane systemy sterowania i optymalizacji całych systemów energetycznych. STAY-ON to grupa ekspertów o dużym doświadczeniu w dziedzinie oferowanej technologii z dogłębną znajomością specyfiki rynku. Firma rozwija, buduje i rekomenduje jedynie technologie, które działają minimum 20 lat bez względu na warunki pracy i częstotliwość użytkowania. Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania STAY-ON są nakłady na badania i rozwój – sprawia to, że oferta firmy ewoluuje, zawsze odpowiadając na szybko zmieniające się potrzeby klientów.

Firma istnieje od 1986 r. Zajmuje się analizami energetycznymi dotyczącymi źródeł odnawialnych, wiatrowych i magazynów energii. MW Energia oferuje swoim klientom analizy techniczno-ekonomiczne związane głównie z energetyką odnawialną. Prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie energetyki i źródeł odnawialnych.
Firma występuje też jako inżynier kontraktów przy budowach GPZ czy stacji zasilania. Ponad 50-letnie doświadczenie zawodowe Mieczysława Wrocławskiego, założyciela MW Energia, w zakresie systemów dystrybucyjnych, to gwarancja rzetelności i usług na najwyższym poziomie.

Encos Sp. z o.o. działa na rynku blisko 10 lat. Świadczy usługi w zakresie energetyki, m.in. dla sektora przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Obszary specjalizacji firmy to wsparcie w zakresie: doradztwa inżynieryjnego w zakresie wykonywania analiz technicznych i ekspertyz, testów obiektowych, prac projektowych, prowadzenie procesu przyłączeniowego. Znaczny obszar związany jest z optymalizacją pracy źródeł wytwórczych i zakładów przesyłowych, obniżając koszty eksploatacyjne i podwyższając jakość i efektywne wykorzystanie zasobów energii elektrycznej. W tym celu firma przeprowadza testy i próby sprawdzające parametry techniczno–ruchowe elektrowni i farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Trzecim istotnym obszarem dotyczącym eksploatacji jest prowadzenie diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych i elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Równolegle Encos prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na tworzenie rozwiązań, które nie tylko przynoszą klientom ekonomiczne korzyści, ale przede wszystkim wpływają na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych. Wypracowała metody współpracy z klientami pozwalają firmie na partnerskie relacje przy jednoczesnym wspieraniu klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji.

Rodzinna firma Almides powstała w październiku 1990 r. W pierwszym okresie działalności obejmującym lata 1990-2005, firma zajmowała się projektowaniem oraz wykonawstwem zaawansowanych technicznie elewacji. W 2005 r. rozpoczął się nowy rozdział w jej działalności. Rozpoczęto promocję i dystrybucję akumulatorów niklowo-kadmowych rosyjskiego producenta „ZAVOD AIT” z Saratova. Od listopada 2011 r. spółka jest także wyłącznym dystrybutorem przemysłowych akumulatorów indyjskiego producenta – firmy HBL z Hyderabadu. Obecna dziedzina działalności to energia odnawialna i jej magazynowanie, a także elektromobilność. Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii zbudowanym z akumulatorów niklowo-kadmowych powstała już w latach 2012-2013. Pierwszy etap projektu oddano do użytku pod koniec lutego 2020 r. Obejmuje on instalację fotowoltaiczną o mocy 0,25 MW z magazynem energii o pojemności 0,34 MWh. Projekt powstał na działce 1,5 ha przy Zakładzie Produkcyjnym spółki w Nowej Wsi k. Włocławka. Obecnie trwają prace nad drugim, docelowym etapem zakładającym zwiększenie mocy farmy solarnej do 1 MW oraz pojemności magazynu do 0,8 MWh.

Sun Family sp. z o.o. dołączyło do grona Członków Wspierających Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Jesteśmy przekonani, że to będzie owocna współpraca.
Sun Family sp. z o.o. realizuje swoją misję od 2015 r., dostarczając ekologiczne i oszczędne rozwiązania do domów. Celem firmy jest rozpowszechnienie roli słońca w produkcji prądu oraz obniżenie kosztów rachunków za prąd w jak największej liczbie gospodarstw w całej Polsce.
SunFamily – te dwa słowa doskonale oddają zarówno ducha, jak i charakter firmy.
Doświadczenie wielu lat pracy w segmencie OZE, jak również współpraca firm takich jak: Sun Family sp. z o. o., Sun Family Info, Sun Family Heat, Sun Family Instal zaowocowały połączeniem spółek w grupę Sun Family Group, która w tym momencie jest jedną z największych w Polsce grup działających w branży OZE.
Wszystko po to, aby jeszcze sprawniej wykorzystać moc doświadczeń i dostarczyć klientom rozwiązania, które przyczynią się do pełniejszego wykorzystania potencjału słońca i będą przyjazne środowisku i budżetowi domowemu.
Dziś firma należy do czołówki polskich przedsiębiorstw zajmujących się fotowoltaiką w segmencie klientów B2C (klient indywidualny), B2B (klient biznesowy) i Agro.

Waven tworzy systemy zasilania w oparciu o półprzewodnikowe harvestery energii niesionej przez fale elektromagnetyczne, które są obecne w środowisku miejskim, przemysłowym i naturalnym. Rozwiązania Waven przystosowane są do samodzielnego zasilania niskoprądowych urządzeń Internetu Rzeczy oraz do wydłużenia czasu pracy urządzeń działających w oparciu o klasyczne baterie. Systemy zasilania Waven znajdują zastosowanie w autonomicznych czujnikach, urządzeniach zdalnego sterowania i oświetlenia do zastosowania w domach, biurach, w fabryce i w środkach transportu są dzięki temu zasilane z elektrosmogu – czyli strat powstających w infrastrukturze energetycznej i telekomunikacyjnej.
Waven to zespół o szerokim i komplementarnym doświadczeniu w branżach high-tech i odnawialnych źródeł energii. Firma ma siedzibę główną w Toruniu, działa na rynku globalnym.

Współpracują z Nami