ENCOS Nowym Członkiem Wspierającym PSME

Do grona Członków Wspierających PSME dołączyła firma ENCOS.

Encos Sp. z o.o. działa na rynku blisko 10 lat. Świadczy usługi w zakresie energetyki, m.in. dla sektora przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Obszary specjalizacji firmy to wsparcie w zakresie: doradztwa inżynieryjnego w zakresie wykonywania analiz technicznych i ekspertyz, testów obiektowych, prac projektowych, prowadzenie procesu przyłączeniowego. Znaczny obszar związany jest z optymalizacją pracy źródeł wytwórczych i zakładów przesyłowych, obniżając koszty eksploatacyjne i podwyższając jakość i efektywne wykorzystanie zasobów energii elektrycznej. W tym celu firma przeprowadza testy i próby sprawdzające parametry techniczno–ruchowe elektrowni i farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Trzecim istotnym obszarem dotyczącym eksploatacji jest prowadzenie diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych i elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Równolegle Encos prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na tworzenie rozwiązań, które nie tylko przynoszą klientom ekonomiczne korzyści, ale przede wszystkim wpływają na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych. Wypracowała metody współpracy z klientami pozwalają firmie na partnerskie relacje przy jednoczesnym wspieraniu klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji.

Więcej na temat firmy na stronie Encos sp. z o o