ENERGETAB 2022

Podczas trzydniowych targów 362 wystawców z 14-tu krajów Europy, Chin i Brazylii zaprezentowało bogatą gamę najnowszych urządzeń, aparatów, pojazdów i technologii do stosowania nie tylko w  energetyce zawodowej i przemysłowej ale dla indywidualnych prosumentów.

Wśród licznie eksponowanych urządzeń, układów automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, urządzeń rozdzielczych wysokich i niskich napięć można było zaobserwować dążenie konstruktorów do podniesienia efektywności energetycznej działania samych urządzeń jak i sterowanych procesów, poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania technologii energetycznych na środowisko. Świadczy o tym wiele prestiżowych nagród przyznanych w konkursie targowym na najbardziej wyróżniające się produkty.

Nie sposób wymienić wszystkich innowacyjnych produktów oferowanych na tych kilkuset stoiskach targowych – niektóre z nich, jak podnośniki, pojazdy specjalistyczne dla energetyki, wiertnice, przeciski, wciągarki przewodów i kabli były prezentowane na stoiskach plenerowych.

W „Strefie praktycznych pokazów technologii sieciowych” firma ELTEL NETWORKS prezentowała zastosowanie drona do rozciągania linki wstępnej między słupami linii WN i zawieszanie markerów na przewodzie a firma Budniok Technika  – coraz popularniejsze połączenia egzotermiczne uziomów.

W „Strefie OZE”, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i jej magazynowaniem oraz przetwarzaniem. Natomiast w „Strefie Elektromobilności” prezentowano stacje ładowania różnych producentów i pojazdy elektryczne – niektóre z nich były do dyspozycji zwiedzających na torze do jazd próbnych.

Z członków PSME na targach Energetab pojawili się:

Jak co roku, targom towarzyszyły konferencje i prezentacje promocyjne wystawców. I tak pierwszego dnia targów ważnym wydarzeniem była konferencja pt. „Przemysłowe i wielkoskalowe magazyny energii – funkcje i trendy rozwojowe” zorganizowana przez ZIAD Bielsko-Biała SA wraz z Radą Firm SEP.  Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest obecnie potrzeba budowy dużych magazynów energii, niezbędnych do łagodzenia trudności w bilansowaniu potrzeb i podaży energii oraz utrzymania parametrów jakościowych systemu elektroenergetycznego. Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 100 osób, którzy na jej zakończenie zadawali pytania prelegentom. Barbara Adamska, Prezes Zarządu PSME przedstawiła podczas konferencji aktualny stan regulacji prawnych dot. wielkoskalowych magazynów energii.

Drugiego dnia targów swój finał miała konferencja „Fotowoltaika Dziś i Jutro”, której pierwsza część w wersji wideo odbyła się pod koniec maja. Dla jej uczestników – osób zawodowo i z pasją zajmujących się różnymi formami OZE było to długo wyczekiwane spotkanie. Konferencję zainaugurował jej gość specjalny – prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, od wielu lat badający zagadnienia transformacji energetyki i projektujący jej drogę do elektroprosumeryzmu, przedstawiając skrótowo tę bardzo już rozbudowaną ideę. Interesujące kolejne prezentacje stanowiły doskonałe wprowadzenie do ożywionej dyskusji na zakończenie konferencji. W panelu dyskusyjnym na temat rozwiązań prawnych i technologicznych służących ograniczeniu wydatków na energię elektryczną wzięła udział Barbara Adamska, Prezes Zarządu PSME.  

Tradycją staje się, że podczas targów ich organizator – ZIAD Bielsko-Biała składa specjalne gratulacje firmom obchodzącym na targach swoje jubileusze.

Podczas ceremonii otwarcia targów Prezydent Bielska-Białej powiedział, że „Jeszcze nigdy te targi nie były tak ważne, jak w tym roku”. Słowa te doskonale oddawały towarzyszący targom klimat: radości z ponownego spotkania, nadziei na dobre kontrakty, ale też obaw związanych z obecnym, bezprecedensowym kryzysem energetycznym.

Miejmy nadzieję, że przyszłorocznym targom ENERGETAB 2023 będzie towarzyszył klimat nadziei na udane i owocne spotkania oraz radość z pokonania tego kryzysu energetycznego.

ENERGETAB® 2023 odbędzie się w dniach 12 – 14 września 2023 r.