Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze energetyki wynikające z nowelizacji ustaw OZE i Prawo Energetyczne

7 lipca 2021
online
“Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze energetyki wynikające z nowelizacji ustaw OZE i Prawo Energetyczne” to szkolenie skierowane do wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w prawie energetycznym.

Jeśli:
– prowadzisz działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
– interesują Cię zmiany legislacyjne dotyczące magazynowania energii,
– chcesz wiedzieć, jakie jest aktualnie miejsce magazynów energii na rynku mocy,
– chcesz poznać nowe regulacje w obszarze przyłączenia do sieci,
– ważna jest dla Ciebie wiedza na temat zakresu i celu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,

to szkolenie jest własnie dla Ciebie.

Prowadzący:

Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, URE(czyt. Speaker ➡)

 1. Zakres i cel nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 2. Zmiany w warunkach wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 3. Systemy FIT/FIP oraz system aukcyjny – główne kierunki modyfikacji.
 4. Przepisy zmieniające i przejściowe.
Szczegóły programu niżej ⬇

Maciej Szambelańczyk – radca prawny, partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (czyt. Speaker ➡)

 1. Prawo energetyczne (nowelizacja).
 2. Miejsce magazynów energii na rynku mocy, podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu. pomiarowego a magazyny energii.
Szczegóły programu niżej ⬇

Informacje i zgłoszenia

Koszt udziału w warsztacie – 880 zł netto + 23% VAT (cena dotyczy jednego uczestnika).

20 % zniżki dla Członków Stowarzyszenia

Zgłoszenie udziału do dnia 05.07.2021 r.

Uczestnicy otrzymają link do warsztatu 24 godziny przed jego rozpoczęciem

W przypadku zerwania połączenia w trakcie warsztatu, prosimy o ponowne skorzystanie z linka otrzymanego pocztą e-mail.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 


Pobierz formularz i odeślij na adres: szkolenia@psme.org.pl

Polityka Prywatności

Harmonogram

Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze energetyki wynikające z nowelizacji ustaw OZE i Prawo Energetyczne

10:00 - 10;20
I. Zakres i cel nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - druk senacki nr 368 i 368A, 2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 1129;
10:20 - 10:40
II. Zmiany w warunkach wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
1. definicja „łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej”, 2. modyfikacja definicji małej instalacji odnawialnego źródła energii, 3. zmiany w obszarze zasad funkcjonowania rejestru wytwórców w małej instalacji OZE, 4. świadectwa pochodzenia - nowy okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego - jednostki współspalające, 5. magazyny energii w ustawie o odnawialnych źródłach energii, 6. magazyn energii a instalacje odnawialnego źródła energii - udział w systemach wsparcia - zasady rozliczeń - wymagania w zakresie opomiarowania, 7. hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - aktualny stan prawny - zakres postulowanych zmian legislacyjnych;
10:40 - 11:10
III. Systemy FIT/FIP oraz system aukcyjny - główne kierunki modyfikacji
1. badanie trudnej sytuacji przedsiębiorcy - wyjątki od reguły generalnej, 2. modyfikacja katalogu oświadczeń składanych na etapie aplikacji do systemów wsparcia, 3. modyfikacja treści oferty aukcyjnej, 4. zasada Deggendorf, 5. przesłanki dopuszczalności odroczenia terminu realizacji zobowiązania do rozpoczęcia wytwarzania/sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE - uwarunkowania związane z pandemią COVID-19 - nowa redakcja wniosku wytwórcy - aktualizacja treści przepisów sankcyjnych, 6. nowe zasady rozpoczęcia przedaukcyjnej sprzedaży energii elektrycznej - art. 72a ustawy OZE, 7. nowe regulacje w obszarze zasad rozliczeń ujemnego salda - obowiązek rozliczenia dodatniego salda w okresach 3-letnich - termin zwrotu nadwyżki kontraktu różnicowego, 8. nowe zasady określania ilości i wartości energii elektrycznej w systemie aukcyjnym - projektowany horyzont czasowy - dopuszczalny zakres modyfikacji Rozporządzenia Rady Ministrów;
11:10 - 11:30
IV. Przepisy zmieniające i przejściowe
1. migracja wytwórców w małych instalacjach OZE do rejestru działalności regulowanej - moment wygaśnięcia koncesji - procedura wpisu - zakres uprawnień Prezes URE – terminy, 2. dodatkowy okres wsparcia w systemach FIT/FIP - procedura - przesłanki - kategorie podmiotów - zakaz łączenia systemów wsparcia - ustawa o rynku mocy, 3. aukcje w roku 2021 dla hybrydowych instalacji OZE - charakter oraz warunki udzielenia pomocy, 4. nowe zasady rozliczenia dodatniego salda - zakres zastosowania - data powstania dodatniego salda, 5. terminy wejścia w życie nowelizacji.
Speakers:
Katarzyna Szwed-Lipińska
11:30 - 11:45
Czas na pytania i odpowiedzi
11:45 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:00
I. Prawo energetyczne (nowelizacja)
1. Magazyn energii w systemie elektroenergetycznym, 2. Podstawowe definicje dotyczące magazynowania energii w projekcie uPe oraz uOZE i ustawie o rynku mocy, 3. Nowe regulacje w obszarze przyłączenia do sieci (warunki przyłączenia, umowa przyłączeniowa, zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej, opłata przyłączeniowa); 4. Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, 5. Zmiany w zakresie IRiESP/D, 6. Magazyny zlokalizowane u operatora, odbiorcy i wytwórcy, 7. Zmiany w obszarze planowania rozwoju.
13:00 - 13:45
II. Miejsce magazynów energii na rynku mocy, podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego a magazyny energii:
1. Operator rynku energii, 2. Centralny system informacji o rynku energii, 3. Procesy rynku energii a magazyn energii.
Speakers:
Maciej Szambelańczyk
13:45 - 14;00
Czas na pytania i odpowiedzi
14:00 -
Zakończenie
Katarzyna Szwed-Lipińska
Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departament Źródeł Odnawialnych, URE
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.
Maciej Szambelańczyk
Maciej Szambelańczyk
radca prawny, partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w szeregu projektów infrastrukturalnych. Brał udział, jako reprezentant Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, w pracach parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od wielu lat doradza spółkom komunalnym (m.in. w kwestiach związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, odpadami czy elektromobilnością). Autor szeregu publikacji związanych z infrastrukturą. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii (wyd. Wolters Kluwer, 2016). Rekomendowany w dziedzinie energetyki przez międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

Data

07 lip 2021
Expired!

Czas

ONLINE
10:00 - 14:00

Koszt

880.00PLN
Kategoria
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Telefon
+48505971579
Email
szkolenia@psme.org.pl
Strona WWW
https://psme.org.pl/

Speakers

 • Katarzyna Szwed-Lipińska
  Katarzyna Szwed-Lipińska
  Dyrektor Departament Źródeł Odnawialnych, URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

 • Maciej Szambelańczyk
  Maciej Szambelańczyk
  radca prawny, partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

  Partner kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w szeregu projektów infrastrukturalnych. Brał udział, jako reprezentant Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, w pracach parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od wielu lat doradza spółkom komunalnym (m.in. w kwestiach związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, odpadami czy elektromobilnością). Autor szeregu publikacji związanych z infrastrukturą. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii (wyd. Wolters Kluwer, 2016). Rekomendowany w dziedzinie energetyki przez międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

Dodaj komentarz