Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Szkolenie on-line dla członków PSME: Najnowsze zmiany prawa – jak wpłyną na sektor magazynowania energii?

 24 października br. zapraszamy przedstawicieli firm członkowskich na bezpłatne szkolenie „Najnowsze zmiany prawa – jak wpłyną na sektor magazynowania energii?”.

Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 12.00 i potrwa około 1,5 godziny.

 

Szkolenie poprowadzą:

 • Agnieszka Skorupińska, adwokatka i partnerka prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG kancelarii Rymarz Zdort Maruta.
 • Marta Szczepkowska, adwokat, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta, członek zespołu energetyki i zasobów naturalnych oraz prawa ochrony środowiska i ESG

 

Omówimy następujące zagadnienia:

Linia bezpośrednia 

Cable pooling

Najnowsze zmiany w procesie inwestycyjnym

Podstawowe regulacje ESG dla sektora

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe pracownika/ pracowników chcących wziąć udział w szkoleniu) proszę przesyłać na adres: szkolenie@psme.edu.pl.

Spotkanie poprowadzimy za pomocą platformy internetowej – link dostępowy do szkolenia zostanie przesłany zarejestrowanym pracownikom 23 października, dlatego też prosimy o zapisywanie się najpóźniej do 22 października br.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Data

24 paź 2023
Expired!

Czas

12:00 - 13:30

Speakers

 • Agnieszka Skorupińska
  Agnieszka Skorupińska
  Agnieszka Skorupińska, adwokatka i partnerka prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

  Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, a także regulacjach z zakresu ESG. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Przez ostatnie sześć lat Pani Agnieszka współpracowała z międzynarodową kancelarią, gdzie kierowała Praktyką Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także koordynowała działania w zakresie ESG na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego. Z sukcesem od lat reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Pani Agnieszka jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG.

 • Marta Szczepkowska
  Marta Szczepkowska
  adwokat, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta, członek zespołu energetyki i zasobów naturalnych oraz prawa ochrony środowiska i ESG.

  Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz polskim i unijnym prawie ochrony środowiska. Była zaangażowana w świadczenie usług w zakresie doradztwa regulacyjnego oraz doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym, w tym w szczególności przy projektach w zakresie energetyki odnawialnej (elektrownie fotowoltaiczne, morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie), a także w sektorze ciepłowniczym i paliwowym oraz uczestniczyła w licznych badaniach due diligence w tym zakresie. Doradzała również klientom m.in. z sektora budowlanego, nieruchomościowego, gospodarki odpadami oraz telekomunikacyjnego w zakresie m.in. dotyczącym zanieczyszczeń powierzchni ziemi, regulacji odpadowych, regulacji emisyjnych, procesu związanego z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. Ponadto ukończyła program Summer Law School “Law & Business” organizowany przez Universidade Catolica Portuguesa w Porto w 2016 roku. Wpis na listę adwokatów uzyskała w 2023 roku.

Dodaj komentarz