Już w najbliższą sobotę w Gaju Oławskim odbędzie się konferencja “Administracja publiczna wobec nowych technologii. W kierunku neutralności klimatycznej”

Celem konferencji jest edukacja przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorców województwa dolnośląskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących inwestycji w technologie ekologiczne, transfer wiedzy od ekspertów prawa energetycznego do administracji publicznej i przedsiębiorców, platforma spotkania administracji, inwestorów i prawników w celu wypracowania możliwych rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami

Elementem wydarzenia jest wizyta studyjna w EKO Klastrze:

Wizyta studyjna ma na celu przedstawienie działalności Klastra Energetycznego, który przoduje we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technicznych na skalę krajową a nawet europejska i światową. Klaster EKO ma już duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w dziedzinie energetyki odnawialnej, magazynowania energii oraz zarzadzania energią.

Szczegóły dostępne na stronie: psme.org.pl/konferencja-23-09-2023

Organizacja konferencji “Administracja publiczna wobec nowych technologii. W kierunku neutralności klimatycznej” jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.