KONFERENCJA
Administracja publiczna wobec nowych technologii. W kierunku neutralności klimatycznej 23.09.2023

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

wfosigw.wroclaw.pl

Celem konferencji jest edukacja przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorców województwa dolnośląskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących inwestycji w technologie ekologiczne, transfer wiedzy od ekspertów prawa energetycznego do administracji publicznej i przedsiębiorców, platforma spotkania administracji, inwestorów i prawników w celu wypracowania możliwych rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami

Elementem wydarzenia jest wizyta studyjna w EKO Klastrze:

Wizyta studyjna ma na celu przedstawienie działalności Klastra Energetycznego, który przoduje we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technicznych na skalę krajową a nawet europejska i światową. Klaster EKO ma już duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w dziedzinie energetyki odnawialnej, magazynowania energii oraz zarzadzania energią.

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME)

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Energetyczny Klaster Oławski EKO

Wdrażane w Ekologicznym Klastrze Oławskim EKO rozwiązania to przykład na to, że biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć. Firma Promet-Plast, działająca w ramach klastra, to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. Firma Promet-Plast zrealizowała także pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt z zakresu magazynowania energii, tym razem w wodorze. Następną inwestycją w magazyny energii spółki będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh. Uczestnikiem klastra jest również firma MetalERG, producent kotłów na słomę, wyznaczający kierunek rozwoju branży ogrzewnictwa ekologicznego oraz inne podmioty komercyjne, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Energetyczny Klaster Oławski EKO to przykład, jak współpraca samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-naukowych i uczelni wyższych przekłada się na konkretne korzyści dla ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

 

Miejsce wydarzenia:

Siedziba Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Firmy Promet Plast.

Gaj Oławski 21a (teren farmy wiatrowej).  

 

Program Konferencji:

Administracja publiczna wobec nowych technologii. W kierunku neutralności klimatycznej

SOBOTA – 23 WRZEŚNIA 2023 r.

08:30 – zbiórka w wyznaczonym miejscu we Wrocławiu

08:45-09:30 – przejazd do Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

09:30-10:45 – spotkanie z przedstawicielami JST – członkami Klastra EKO

11:15-14.00 wizyta studyjna na terenie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – I tura


14:00- 14.05 – Otwarcie Konferencji: Barbara Adamska – prezes PSME, dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr, prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

14.05-14.20 – Barbara Adamska, Prezes PSME, Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes PSME –  Energetyczny Klaster Oławski EKO – wzorcowy przykład współpracy biznesu z samorządem. Przedsiębiorstwo produkcyjne na drodze do neutralności klimatycznej i zbudowania przewag konkurencyjnych. Rynek magazynów energii w Polsce – uregulowania prawne, technologie, trendy rozwoju

14:20-14:45 dr hab. Renata Kusiak-WinterSystem change not climate change! Nowoczesne technologie a zmiany systemu administracji publicznej

14:50-15:15prof. dr hab. Iwona Niżnik-DoboszMetoda działania prawa w przypadku neutralności klimatycznej

15:15 do 15:45 dyskusja

 

15:45-16:15 – przerwa kawowa

 

16:15-16:40 dr hab. Jan GolaNeutralność klimatyczna a rozwój energetyki jądrowej

16:45-17:10 dr Aleksandra PuczkoZagospodarowanie i pozyskiwanie energii z biomasy – problemy administracyjnoprawne

17:15-17:40 mgr Aleksandra PinkasAdministracja publiczna w ekosystemie innowacji dolin wodorowych

17:40-18:15 – dyskusja

18.15-20.00 – wizyta studyjna na terenie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO –II tura

 

20.00 powrót do Wrocławia

Istnieje możliwość wykupienia lunchu - koszt za 100 zł/osobę

Prelegenci:

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Informacje i zgłoszenia:

Informacji nt. konferencji udzielają osoby kontaktowe

 

Kontakt: konferencje@psme.org.pl

Osoby kontaktowe:

AS

Anna Skrocka

program

E-mail: anna.skrocka@psme.org.pl

Telefon: 516 792 529

EwaKJ

Ewa Kłos-Jankowska

Uczestnictwo/prelegenci

E-mail: ewa.jankowska @psme.org.pl

Telefon: 789 079 390