Zapisz się już dziś!

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie już dziś dla biznesu niesie ze sobą wykorzystanie zielonej energii.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej firm produkcyjnych, którzy chcą rozwijać swój biznes w sposób innowacyjny w oparciu o niezależność energetyczną oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

 • Jak zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne?
 • Czy dzięki zielonej energii można obniżyć koszty energii generowane przez przedsiębiorstwo?
 • Czy zielona energia w przedsiębiorstwie to niezbędny element rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstwa?
 • Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?
 • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?
 • Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?
 • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Energetyczny Klaster Oławski EKO

Wdrażane w Ekologicznym Klastrze Oławskim EKO rozwiązania to przykład na to, że biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć. 

Firma Promet-Plast, działająca w ramach klastra, to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. Firma Promet-Plast zrealizowała także pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt z zakresu magazynowania energii, tym razem w wodorze. Następną inwestycją w magazyny energii spółki będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh. 

Uczestnikiem klastra jest również firma MetalERG, producent kotłów na słomę, wyznaczający kierunek rozwoju branży ogrzewnictwa ekologicznego oraz inne podmioty komercyjne, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Energetyczny Klaster Oławski EKO to przykład, jak współpraca samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-naukowych i uczelni wyższych przekłada się na konkretne korzyści dla ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME)

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Patronat Honorowy objął Prezes URE

Partner główny:

Patronat medialny:

Miejsce wydarzenia:

Siedziba Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Firmy Promet Plast.

Gaj Oławski 21a (teren farmy wiatrowej).

Program Konferencji:

I Dzień Konferencji - 29.08.2022

Agrofotowoltaika - integracja produkcji energii elektrycznej z produkcją rolną. Inwestycje w źródła wytwórcze OZE bez względu na klasę bonitacyjną gruntu.

Godz. 12.00 – 13.00 – Rejestracja gości

Godz. 13.00 – 13.15 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości – prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej PSME, Barbara Adamska, Prezes PSME, ADM Poland, Andrzej Jeżewski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Godz. 13.15 – 13.30  – Wystąpienie otwierające Konferencję – prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej PSME

Godz. 13.30 – 14.00 – Agrofotowoltaika jako element zrównoważonego rolnictwa – prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

 • Synergia produkcji rolniczej i funkcjonowania instalacji PV,
 • Wpływ na produkcję rolną instalacji PV – wybór roślin uprawnych
 • Projekt  „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” – współpraca uczelni wyższych, jednostek samorządu, regionu i  biznesu w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności lokalnej BIO-gospodarki

Godz. 14.00 – 14.45 – Przerwa obiadowa

Godz. 14.45 – 15.10 Jak zbudować instalację Agro PV w Polsce? – Andrzej Jeżewski, PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

 • Praktyczne doświadczenia w zakresie budowy instalacji agrofotowoltaiki w Polsce,
 • Agro – hydro – energy (AHE): jednoczesne wykorzystanie ziemi do upraw rolnych, produkcji energii słonecznej i wiatrowej oraz gospodarka wodna, tj. gromadzenie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych i wykorzystanie ich do nawadniania upraw

Godz. 15.10 – 15.25 – Huawei partnerem technologicznym  transformacji energetycznej – Paweł Strzałkowski, Business Development Manager, Huawei

Godz. 15.25 – 15.40 – Magazynowanie nadwyżkowej zielonej energii w wodorze – prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska

Godz. 15.40 – 16.00 – Przerwa kawowa, networking

Godz. 16.00 – 16.10 – Program „Agroenergia”: dofinansowanie przedsięwzięć służących produkcji energii z OZE w sektorze rolniczym – Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Godz. 16.10 – 16.20 – Kredyt ekologiczny i technologiczny w banku BGK – Ewa Nowak-Iskra, Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego 

Godz. 16.20 – 16.35 – Sprzedaż nadwyżek energii z instalacji AgroPV – mec. Przemysław Kałek, Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Godz. 16.35 – 17.15 – Panel dyskusyjny: Czy agrofotowoltaika to sposób na tani prąd i wyższe plony dla rolników? – Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, prof. Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej PSME, Andrzej Jeżewski, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME                                                 Moderatorzy: Barbara Adamska, Prezes PSME, mec. Przemysław Kałek, Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Godz. 19:30 – Spotkanie networkingowe – Oławian Hotel, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, Oława

II Dzień Konferencji - 30.08.2022

Klastry energii – bezpieczeństwo energetyczne oraz ograniczenie cen energii na poziomie lokalnym

Godz. 09.00 – 10.00 – Rejestracja gości

Godz. 10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie II dnia konferencji, przywitanie uczestników – prof. Wojciech Myślecki, PSME,  Andrzej Jeżewski, PSME, Barbara Adamska, PSME, ADM Poland

Godz. 10.10 – 10.30 – Bezpieczeństwo energetyczne i rozwój OZE: planowane działania rządu i zmiany legislacyjne – Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu           i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Godz. 10.30 – 11.00 – Klastry energii i magazyny energii elementem nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej oraz budowy bezpieczeństwa energetycznego. Megatrendy rozwoju energetyki – Prof. Wojciech Myślecki

Godz. 11.00 – 11.45 – Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO (zakład produkcyjny, turbiny wiatrowe, magazyny litowo-jonowe – 4 magazyny każdy o mocy zainstalowanej 1,5 MW, trigeneracja metanowa, trigeneracja wodorowa, instalacja AHE – Agro Hydro Energy – Andrzej Jeżewski, Wojciech Jeżewski

Godz. 11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa

Godz. 12.00 – 12.20 – Energetyczny Klaster Oławski EKO – wzorcowy przykład współpracy biznesu z samorządem. Przedsiębiorstwo produkcyjne na drodze do neutralności klimatycznej i zbudowania przewag konkurencyjnych – Andrzej Jeżewski

Godz. 12.20 – 12.40 – Programy NFOŚiGW wspierające realizację inwestycji w obszarze energetyki i efektywności energetycznej –  Artur Michalski, Wiceprezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Godz. 12.40 – 13.15 – Panel dyskusyjny: Czy przedsiębiorcy muszą bać się zimy? – Krzysztof Kubów, sekretarz stanu KPRM, prof. Wojciech Myślecki, PSME, Andrzej Kaźmierski, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii,  Andrzej Jeżewski, Przedstawiciel URE (tbc)

Godz. 13.15 – 14.00 – Przerwa obiadowa

Godz. 14.00 -14.15 – Efektywność energetyczna, własne źródła OZE i magazyny energii – czy to wystarczające działania dla zachowania konkurencyjności przedsiębiorcy? – Andrzej Kaźmierski, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Godz. 14.15 – 14.30 – Czy klastry energii to recepta na tanią zieloną energię dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów? Uregulowania prawne oraz praktyczne aspekty tworzenia i działania klastrów – Barbara Adamska, Prezes PSME, ADM Poland

Godz. 14.30 – 14.45 – Prawne aspekty budowy własnych źródeł energii – Jan Sakławski, Radca Prawny, Wspólnik, Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

Godz. 14.45 – 15.10 – Przerwa kawowa

Godz. 15.10 – 15.25 – Rynek magazynów energii w Polsce – uregulowania prawne, technologie i trendy – Barbara Adamska, Prezes PSME, ADM Poland,               dr Piotr Szczeciński, PSME

Godz. 15.25 – 15.45 – Wodór – czy to realne rozwiązanie problemów energetycznych? Wodór i technologie wodorowe – rozwiązania dostępne obecnie, koszty – prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński

Godz. 15.45 – 16.00 – Zakończenie konferencji

Prelegenci:

Ireneusz Zyska

Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Andrzej Kaźmierski

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Artur Michalski

Wiceprezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

prof. Wojciech Myślecki

Przewodniczący Rady Programowej PSME, ekspert sektora energetycznego

prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński

Przewodniczący Sekcji Technologii Wodorowych PSME

ewa nowak-iskra

Ewa Nowak-Iskra

Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Właściciel Promet Plast, Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Łukasz Kasztelowicz

Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

mec. Przemysław Kałek

Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Jan Sakławski

Radca prawny, Wspólnik, Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Paweł Strzałkowski

Business Development Manager, Huawei

Informacje i zgłoszenia:

Koszt udziału w konferencji :

 • 1 dzień 1900 zł netto + 23% VAT (cena dotyczy jednego uczestnika i zawiera obiad oraz przerwy kawowe).
 • 2 dni 2550 zł netto + 23% VAT (cena dotyczy jednego uczestnika i zawiera obiady oraz przerwy kawowe).

Dla członków wspierających PSME zniżki od 5% do 15% w zależności od pakietu członkostwa.

Osoby kontaktowe:

AS

Anna Skrocka

Sponsoring/Współpraca komercyjna

E-mail: anna.skrocka@psme.org.pl

Telefon: 516 792 529

PaulinaKędziorek

Paulina Kędziorek

Uczestnictwo

E-mail: paulina.kedziorek@psme.org.pl

Telefon: 789 808 200

foto1

Barbara Samborska

Kontakt dla mediów

E-mail: barbara.samborska@psme.org.pl

Telefon: 516 723 677

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Pobierz formularz i odeślij na adres: konferencje@psme.org.pl