30 sierpnia 2022r. Gaj Oławski

Konferencja
Zielona energia w służbie przedsiębiorczości

Zapisz się już dziś!

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie już dziś dla biznesu niesie ze sobą wykorzystanie zielonej energii.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej firm produkcyjnych, którzy chcą rozwijać swój biznes w sposób innowacyjny w oparciu o niezależność energetyczną oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

 • Jak zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne?
 • Czy dzięki zielonej energii można obniżyć koszty energii generowane przez przedsiębiorstwo?
 • Czy zielona energia w przedsiębiorstwie to niezbędny element rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstwa?
 • Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?
 • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?
 • Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?
 • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Energetyczny Klaster Oławski EKO

Wdrażane w Ekologicznym Klastrze Oławskim EKO rozwiązania to przykład na to, że biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć. 

Firma Promet-Plast, działająca w ramach klastra, to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. Firma Promet-Plast zrealizowała także pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt z zakresu magazynowania energii, tym razem w wodorze. Następną inwestycją w magazyny energii spółki będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh. 

Uczestnikiem klastra jest również firma MetalERG, producent kotłów na słomę, wyznaczający kierunek rozwoju branży ogrzewnictwa ekologicznego oraz inne podmioty komercyjne, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Energetyczny Klaster Oławski EKO to przykład, jak współpraca samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-naukowych i uczelni wyższych przekłada się na konkretne korzyści dla ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME)

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Program Konferencji:

Godz. 10.00 – 17.00

1.Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO

 2.  Klastry energii w Polsce i ich potencjał rozwoju

 • Stan prawny i kierunki projektowanych zmian
 • Rola koordynatora klastra energii i model biznesowy jego działania
 • Jak utworzyć klaster energii – krok po kroku
 • Miejsce klastrów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Omówienie różnych modeli działania i rozwoju klastra energii na przykładzie działających klastrów energii

3. Efektywność energetyczna, własne źródła OZE i magazyny energii – czy to wystarczające działania dla zachowania konkurencyjności przedsiębiorcy?

4. Rynek magazynów energii w Polsce – uregulowania prawno-techniczne, technologie i trendy

Prelegenci:

Andrzej Jeżewski

Właściciel Promet Plast, Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Informacje i zgłoszenia:

> Koszt udziału w konferencji – 1900 zł netto + 23% VAT (cena dotyczy jednego uczestnika i zawiera obiad oraz przerwy kawowe).

> Dla członków wspierających PSME zniżki od 5% do 15% w zależności od pakietu członkostwa

> Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 15.08.2022 r.

Miejsce:

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gaju Oławskim

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Pobierz formularz i odeślij na adres: konferencje@psme.org.pl