Media branżowe o współpracy Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Krajowej Izby Klastrów Energii

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.  – To idealny moment na współdziałanie w celu przyspieszenia rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o OZE i budowanie nowoczesnej przyszłości naszego kraju – zgodnie stwierdzili Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Albert Gryszczuk, prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii. 

O tej perspektywicznej dla branży współpracy mówią branżowe media:

nowa-energia.com

gramwzielone.pl

wysokienapiecie.pl