Mieczysław Wrocławski w Poradniku Ekonomicznym “Biznes”

Rosnące ceny energii dla przedsiębiorców sprawiają, że wiele dotąd dobrze prosperujących firm nie radzi sobie z kilkukrotnie wyższymi kosztami, jakie aktualnie muszą ponosić, żeby funkcjonować. Odpowiedzią na pytanie: jak obniżyć ten koszt może być zakup magazynu energii.

W Poradniku Ekonomicznym “Biznes” wydawanym przez Rzeczpospolita Mieczysław Wrocławski Wiceprezes Zarządu PSME analizuje koszty dostawy energii do przedsiębiorstwa o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh.
Analiza wykazała oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo rocznie. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu siedmiu lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i galopujących kosztów energii. Należy wziąć również pod uwagę, że do analizy przyjęto ceny energii z okresu letniego. Jakie będą w okresie zimowym? Należy szacować, że nie niższe. Będzie mniej energii z instalacji PV, ale więcej z siłowni wiatrowych, zatem będzie więcej energii w porze nocnej, tj. porze niskich cen i zakup energii w nocy może być jeszcze bardziej opłacalny.

Na temat magazynów energii wypowiedział się również Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech-ASE Sp. z o.o., należącej do PSME.
W przemyśle koszty energii mają wpływ na finalną cenę wytworzonego produktu, przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych energochłonnych (…)
Właściwie dobrany magazyn energii pozwoli na ograniczenie kosztów dostarczanej energii poprzez zakup energii w godzinach o najniższych cenach i użytkowanie jej w godzinach szczytowo-najdroższych. Różnica cen za 1 MWh w godzinach szczytowych i pozaszczytowych jest bardzo wysoka. Między szczytem przedpołudniowym a godzinami pozaszczytowymi wynosi 566 zł, a w stosunku do szczytu popołudniowego to aż 1468 zł. Opłacalny jest więc zakup energii w godzinach pozaszczytowych i wykorzystanie jej w godzinach szczytowych. 

– powiedział Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech-ASE Sp. z o.o.

Cały artykuł można przeczytać tutaj: Magazyn energii zoptymalizuje koszty.