Minutor Energia Członkiem Wspierającym Premium PSME

Minutor Energia Sp. z o. o. to spółka wywodząca się z MINUTOR Sp. z o. o., która od 2014r. świadczy na Polskim rynku wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu.
Od czterech pokoleń związani jesteśmy z przemysłem energetycznym i wydobywczym.
Dziś w dobie przemian związanych z walką ze wzmożoną emisją CO2, nie patrzymy tylko na wielopokoleniowe dziedzictwo, z którego jesteśmy dumni, ale również patrzymy w przyszłość, troszcząc się o przyszłe pokolenia.
Już dziś jako podmiot coraz prężniej zaznaczający swoją obecność na rynku planujemy wejście na rynek NewConnect przez tzw. odwrotne połączenie. Nasze działania wpisują się w plany rozwoju spółki związane z jej upublicznieniem. Chcemy zwiększać skalę działalności w kolejnych regionach kraju.
Wraz z realizacją projektów farm fotowoltaicznych chcemy również pracować nad badaniami i rozwojem hybrydowych instalacji PV z magazynami energii, w których to dopatrujemy się przyszłości całej branży w której funkcjonujemy, a ​ bez których krajowy system elektroenergetyczny może sobie nie poradzić przy tak dynamicznych wzroście OZE w krajowym miksie energetycznym.