OX2 Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

OX2 Polska zostaje nowym członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii! Bardzo cieszymy się na współpracę!

OX2 rozwija, buduje oraz sprzedaje lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu, na różnych etapach rozwoju.

Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na dziewięciu rynkach w Europie: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszpanii, na Litwie oraz we Włoszech. Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły około 5 miliardów SEK. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. Akcje OX2 są notowane na giełdzie Nasdaq First North Premier Growth Market od 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.ox2.com.