Polityka energetyczna Polski może wymagać rewizji ok. 2023 r. – NFOŚiGW ma plany wsparcia rozwoju magazynów energii w Polsce

Polityka Energetyczna Polski może wymagać rewizji ok. 2023 r. – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, podczas konferencji online EkoSfera. Podczas wydarzenia zostały omówione także najważniejsze zagadnienia z zakresu transformacji energetycznej, ochrony klimatu i środowiska.

Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii podkreśliła, że magazyny energii są dziś koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w dobie transformacji energetycznej. Potrzeba magazynów energii będzie rosła nie tylko ze względu na stan sieci elektroenergetycznej, ale przyszłe wyzwania stojące przed energetyką w Polsce, którymi będą powstawanie spółdzielni, klastrów, rozwój OZE, ale także popularyzacja elektromobilności, rynek mocy czy też stopniowe eksploatowanie dużych źródeł wytwórczych. Magazyny energii w Polsce obecnie to najczęściej systemy pilotażowe. Obecnie regulacje prawne są niewystarczające, aby przełożyć je na ekonomiczne modele stosowania magazynów w systemie elektroenergetycznym. O zmianach w systemie elektroenergetycznym Polski mówił też Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii. Powiedział, że klastry energii to platforma, w ramach której komunikują się uczestnicy w celu jak największej produkcji energii elektrycznej. Jeżeli odejdziemy od dużych systemów generacji energii, zmieni się także system dystrybucji. Sposób dystrybucji energii jest jednym z wyzwań transformacji energetycznej.

Mieczysław Wrocławski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, – stacje w pobliżu dużych obiektów użyteczności publicznej są budowane, jednak większe trudności są na osiedlach wielopiętrowych. Spółdzielnie nie mają dziś środków finansowych na rozwój infrastruktury EV. Niezbędne jest wsparcie legislacyjne i finansowane w tym zakresie.

więcej na stronie: https://globenergia.pl/kurtyka-potrzebna-bedzie-rewizja-polityki-energetycznej/