Potrzebujemy magazynów energii. Czas na działania, aby zaczęły powstawać

Magazyny energii są potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym. O tym, że bez magazynów energii może dojść do zahamowania rozwoju mikroinstalacji prosumenckich oraz wielkoskalowej energetyki odnawialnej w naszym kraju mówi Barbara Adamska, CEO ADM Poland oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii w wywiadzie na portalu gamwzielone.pl.

Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl wylicza bariery, które hamują inwestycje w magazyny energii, a także proponuje rozwiązania, które sprawią, że takie instalacje w naszym kraju zaczną powstawać. O tym, że nasz system energetyczny potrzebuje magazynów, coraz głośniej mówią operatorzy sieci.

Gramwzielone.pl:  Gwałtownie wzrasta moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych w Polsce, rozwija się energetyka prosumencka, powstają regulacje mające promować rozwój energetyki rozproszonej. Jaką rolę do odegrania w takiej sytuacji mają magazyny energii?

Barbara Adamska: – Tempo transformacji polskiej energetyki będzie zależało od magazynów energii. Dynamiczny rozwój mikroinstalacji w naszym kraju może już w niedługiej przyszłości natrafić na poważną barierę wynikającą ze stanu sieci niskiego i średniego napięcia. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wskazują na problemy techniczne w sieciach, będące pochodną dużej liczby przyłączanych mikroinstalacji. Jednocześnie nie widzą możliwości zwielokrotnienia nakładów inwestycyjnych na rozwój i modernizację sieci. Padają propozycje zmiany współczynników opustów dla prosumentów na mniej korzystne lub też skrócenie okresu, w którym prosument wprowadzoną do sieci energię może z niej odebrać.

Cały artykuł tutaj