Promet-Plast nowym Członkiem PLATINIUM Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Promet-Plast to lider innowacyjności na światową skalę. Wdrażane w firmie rozwiązania, przede wszystkim te związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zielonej energii w procesach produkcyjnych, to przykład na to, że każdy biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć.

Andrzej Jeżewski, twórca Promet-Plast i lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, to człowiek z wizją, dla którego nie istnieje niemożliwe. Rozwiązania, które wdraża i wykorzystuje w firmie i w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, dla większości przedsiębiorców stanowią pieśń przyszłości. W Oławie mogą się przekonać, że wszystko jest możliwe już dziś. Bez równie odważnych biznesów, które o krok wyprzedzają rzeczywistość, transformacja energetyczna w ujęciu globalnym, nie tylko lokalnym, nie będzie możliwa. Promet-Plast to firma, z której warto brać przykład, której wdrożeniami warto się inspirować, a od tworzących ją ludzi czerpać wiedzę.

Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. W asortymencie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a jego odbiorcami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale na terenie całej Unii Europejskiej. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. To jednopoziomowa, lekka konstrukcja z zamontowanymi na górze panelami fotowoltaicznymi oraz turbinami wiatrowymi, która możne być umieszczona na dowolnym rodzaju gruntu rolnego. Ten nowoczesny system pozwala na samowystarczalną, w pełni ekologiczną i zgodną z założeniami Agro 4.0 uprawę ziemi rolnej, a wytworzona energia elektryczna może być źródłem zasilania dla pojazdów rolniczych oraz systemów wspierających uprawy. Z kolei sieć połączonych zbiorników wodnych jest w stanie zgromadzić zapasy wody deszczowej na potrzeby nawadniania upraw lub wytwarzania wodoru..

Firma Promet-Plast zrealizowała pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt z zakresu magazynowania energii, tym razem w wodorze. Przedsięwzięcie polega na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w technologii wysokosprawnej trigeneracji (moc elektryczna 0,9 MWe, moc cieplna 1,2 MWt, moc chłodnicza 0,85 MW). Obejmuje ono instalację silnika kogeneracyjnego z agregatem absorpcyjnym, elektrolizera wodoru o zapotrzebowaniu mocy elektrycznej 5 MW i nominalnej produkcji wodoru na poziomie 1000 m3/h oraz magazynu wodoru o pojemności około 35 000 m3. Wytworzona energia elektryczna, ciepło oraz chłód będą zużywane w Promet-Plast. Następną inwestycją w magazyny energii Spółki będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh.


Jestem przekonany, że wspólne działania różnych środowisk zmierzające do efektywnego wykorzystania dostępnych technologii, w tym tych związanych z magazynowaniem energii, to szansa na dynamiczny rozwój zielonej energii w Polsce. Stąd nasze zaangażowanie w działania Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Mamy świadomość, że magazyny energii to technologia, która już dziś jest możliwa do wykorzystania przez prosumentów i przedsiębiorców. Rozwój tego sektora gospodarki zagwarantuje nowe miejsca pracy, będzie stanowił impuls do modernizacji energetycznej terenów wiejskich i mniejszych miast, zapewni niższe ceny energii i bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Współpracując i edukując, jesteśmy w stanie dotrzeć z wiedzą na temat magazynów energii do szerokiego grona potencjalnych odbiorców tej technologii. Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia ekspertów zgromadzonych wokół PSME, równocześnie dzieląc się z innymi członkami Stowarzyszenia swoimi kompetencjami – mówi Andrzej Jeżewski, twórca Promet-Plast i lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO.