PSME obecne podczas konferencji „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”.

„Przyłączenie źródła odnawialnego z magazynem energii” to temat wystąpienia Mieczysława Wrocławskiego, Wiceprezesa Zarządu PSME, który zabierze dziś głos podczas sesji „Stan przyłączeń OZE i magazynów oraz doświadczenia operatorów sieci w tym zakresie.”

W tej samej sesji wypowiedzą się również:

Wojciech Kozubiński (PTPiREE),

Konrad Pachucki (PTPiREE),

Michał Straus (PSE SA),

Marek Kornicki, Konrad Purchała (PSE SA),

Tomasz Rodziewicz (TAURON Dystrybucja),

Jacek Dach (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań).

Tegoroczna, dziewiąta już edycja spotkania organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej odbywa się w dniach 25-26 maja w Warszawie. Podczas konferencji  zostaną omówione aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE oraz ich wpływ na działalność operatorów sieci. Zaproszeni eksperci będą dyskutować  o bezpieczeństwie pracy sieci elektroenergetycznej o dużym nasyceniu OZE, warunkach i zasadach przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji. Omówione zostaną także zasady współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym oraz aktualny stan przyłączeń.  Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie: http://oze.ptpiree.pl/program