PSME zostało sygnatariuszem listu otwartego do europejskich decydentów i mediów w sprawie planu REPowerEU

„(…) Przyspieszone wdrażanie odnawialnych źródeł energii w najbliższych latach ma się powieść, w Europie należy pilnie wprowadzić sprawdzone i skalowalne technologie które zwiększą elastyczności sieci oraz umożliwią bezpieczną i efektywną integrację energii ze źródeł odnawialnych. Magazynowanie energii w wielkoskalowych bateriach jest szybko wdrażalnym, opłacalnym i niskoemisyjnym rozwiązaniem, które może stać się podstawą nowoczesnych, odpornych i niskoemisyjnych systemów energetycznych”

– oto fragment listu otwartego do europejskich decydentów i mediów w sprawie planu REPowerEU, który podpisaliśmy jeszcze w minionym roku.

To kolejna inicjatywa, która zwraca uwagę na konieczność eksponowania roli magazynowania energii w nowej energetyce Europy. Sygnatariusze listu zachęcają europejskich polityków do podjęcia kolejnych kroków, które umożliwia realizacje planów opisanych w REPowerEU, w tym znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej w rynkach energetycznych.

Do tej pory list, którego inicjatorem jest FLUENCE podpisało wiele firm, podmiotów oraz z całej Europy, m.in.: Hynfra, Hynfra Energy Storage, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, The Energy Storage System Association – Germany, Spanish Energy Storage Association, Energy Storage Ireland, Energy Storage NL; AKU-BAT CZ, Karlsruhe Institute of Technology, Münch Energie.