Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Raport „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.”

Z nieukrywaną dumą prezentujemy raport „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.”, który powstał w ścisłej współpracy Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Raport prezentuje potencjał rozwoju rynku magazynów energii w Polsce, określa prognozowane efekty gospodarcze m.in. dotyczące zatrudnienia- trwałych i jednorocznych miejsc pracy.

Autorzy:

  • Sławomir Kopeć – AHG
  • dr hab. Łukasz Lach – AGH
  • Barbara Adamska – PSME
  • Mieczysław Wrocławski – PSME
  • Piotr Szczeciński – PSME

Świadome podejmowanie decyzji w obszarze inwestycji w kontekście energetyki rozproszonej w Polsce wymaga wiarygodnych danych. Stąd ogromne znaczenie dla przedsiębiorców wyników przygotowanego przez AGH i PSME raportu „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.” – powiedział dr Sławomir Kopeć, współtwórca raportu podczas wczorajszego posiedzenia tematycznego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”, na którym zostały zaprezentowane dane wynikające z raportu.