Działania rozwojowe oraz innowacyjne w sektorze dystrybucji energii w Polsce

Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid), ponieważ OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.… Read More

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii na EkoSferze

EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce począwszy od transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu po elektromobilność i OZE, a na rozszerzonej odpowiedzialności producentów i gospodarce obiegu zamkniętego skończywszy. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Konieczność … Read More