Członkostwo

Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych.

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia otrzymują: 

 • możliwość czynnego udziału w procesach legislacyjnych związanych z energetyką odnawialną oraz wpływu na kreowanie strategii i regulacji prawnych w zakresie magazynowania energii
 • dostęp do najnowszych informacji technicznych i prawnych z obszaru działalności Stowarzyszenia
 • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 • uczestnictwo w spotkaniach dedykowanych wyłącznie członkom Organizacji- networking
 • okazję do nawiązywania bezpośredniej współpracy z pozostałymi członkami
 • dostęp do informacji o wydarzeniach branżowych krajowych i zagranicznych 
 • obecność promocyjną i PR-ową podczas specjalnych wydarzeń m.in. podczas Kongresu Magazynowania Energii w Polsce

Dodatkowo informacja o przystąpieniu do Stowarzyszenia zostaje zamieszona wraz z logotypem Członka Stowarzyszenia na stronie internetowej PSME oraz jest przesyłana wszystkim członkom drogą meilową.

Skontaktuj się z nami, aby dołączyć do Stowarzyszenia 

Kontakt: biuro@psme.org.pl

Członkowie Wspierający PREMIUM

CORAB

Corab to polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w elektronice i produkcji komponentów ze stali i aluminium. Pierwsze kroki stawiali w branży satelitarnej, a ich produkty były eksportowane na każdy kontynent. Od wielu lat Corab prężnie działa w branży fotowoltaicznej jako producent systemów mocowań modułów oraz dystrybutor renomowanych marek. Misją firmy od początku jej powstania jest tworzenie wysokiej jakości wyrobów, bezpiecznych dla użytkownika. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach. Park maszynowy składa się z nowoczesnych linii profilujących i jest najnowocześniejszy w tej części Europy. Firma obecnie zatrudnia ponad 250 specjalistów. W ubiegłym roku uruchomiono nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Corab eksportuje swoje konstrukcje do blisko 20 europejskich krajów.

MINUTOR ENERGIA

Minutor Energia Sp. z o. o. to spółka wywodząca się z firmy MINUTOR Sp. z o. o., która od 2014r. świadczy na Polskim rynku wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu. Od czterech pokoleń związani jesteśmy z przemysłem energetycznym i wydobywczym. Dziś w dobie przemian związanych z walką ze wzmożoną emisją CO2, nie patrzymy tylko na wielopokoleniowe dziedzictwo, z którego jesteśmy dumni, ale również patrzymy w przyszłość, troszcząc się o przyszłe pokolenia. Już dziś jako podmiot coraz prężniej zaznaczający swoją obecność na rynku planujemy wejście na rynek NewConnect przez tzw. odwrotne połączenie. Nasze działania wpisują się w nasze plany związane z upublicznieniem spółki. Chcemy zwiększać skalę działalności w kolejnych regionach kraju oraz realizować nowe projekty farm fotowoltaicznych, a także rozwoju hybrydowych projektów w których dopatrujemy się przyszłości całego rynku.

ENERGOPOMIAR

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. to pierwsza
w Polsce firma pomiarowo-badawcza, która swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki. „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. to uznana firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, świadcząca usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu (w tym m.in. rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego) oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów i innych przedsiębiorstw komunalnych. 

Główne obszary działalności Spółki: ochrona środowiska (badania, pomiary i diagnostyka instalacji oczyszczania spalin, pomiary emisji zanieczyszczeń i hałasu, doradztwo w zagospodarowaniu odpadów i ubocznych produktów spalania, monitoring środowiska, opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwoleń zintegrowanych); procesy cieplno-mechaniczne (badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, testy odbiorowe, automatyka, doradztwo w zakresie optymalizacji pracy urządzeń, efektywności energetycznej, zielonej energii, kogeneracji i rynku mocy, wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®); chemia energetyczna i diagnostyka (badania, pomiary i doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, systemy pomiarów fizykochemicznych, badania niszczące i nieniszczące, diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego elementów urządzeń energetycznych, kontrola obiegów wodno-parowych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych); analizy chemiczne i fizykochemiczne (paliwa, wody i ścieki, uboczne produkty spalania, sorbenty i produkty IOS, oleje, przetwory naftowe, odpady komunalne, materiały i surowce budowlane, gleby i grunty, outsourcing usług laboratoryjnych); nadzór i doradztwo inwestycyjne (doradztwo techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opracowywanie studiów wykonalności
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Inżynier Kontraktu, Niezależny Doradca Techniczny dla banków i instytucji finansujących).

Co nas wyróżnia

 • Metodyka – sprawdzone metody badawcze i akredytacje
 • Sprzęt – doskonale wyposażone laboratoria stacjonarne i mobilne 
 • Marka – tradycje inżynierskie, wiarygodność i stabilność
 • Zespół – specjaliści różnych dziedzin o wysokich kompetencjach

Szczegółowe informacje na temat Spółki znajdują się na stronie: www.energopomiar.com.pl.

PROMET-PLAST

Promet-Plast działa na rynku od 1982. 

Promet-Plast funkcjonuje w sektorze MSP, poza rynkiem polskim obecna jest ze swoimi produktami w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Holandia, Austria, Belgia, Dania, Narowegia. Firma koncentruje się na dwóch profilach działalności: produkcji artykułów medycznych metodą wtryskiwania oraz produkcji energii. Obszar produkcji art. medycznych znacznie rozwinął się na przełomie ostatnich lat. W asortymencie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a jego odbiorcami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale na terenie całej Unii Europejskiej. Produkty są na bieżąco dostosowywane do wymagań rynku, ich charakterystykę opracowuje dział B+R dzięki czemu prowadzone są ciągłe inwestycje w rozwój parku maszynowego, oraz kwalifikacje pracowników, w celu szybkiego reagowania na potrzeby partnerów, czyniąc swoją ofertę bardziej elastyczną a końcowy wyrób jeszcze lepszym. Nowoczesne elektryczne wtryskarki, czy innowacyjne roboty pozwalają na produkcję detali wyróżniających się wysoką jakością.

Członkowie Wspierający

ADM Poland

Działamy na rynku energii odnawialnej od 2013 roku. Przez ten czas zbudowaliśmy zespół ekspertów specjalizujących się w energetyce rozproszonej, który gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Kompetencją firmy jest kompleksowe wsparcie klientów w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzamy analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji w źródła wytwórcze OZE, kogeneracyjne oraz w magazyny energii. Wspieramy w doborze technologii oraz parametrów technicznych magazynów energii. Doradzamy w zakresie optymalnego wykorzystania wytwarzanej energii na potrzeby własne oraz modeli jej sprzedaży. Przeprowadzamy analizy techniczne i ekonomiczno-prawne budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzamy diagnozę oraz proponujemy środki zaradcze na problemy związane z niewystarczającymi parametrami jakościowymi energii na potrzeby procesów technologicznych. Oferujemy doradztwo rynkowe dla podmiotów wchodzących na polski rynek OZE. W sposób kompleksowy realizujemy działania marketingowe i PR dla podmiotów z branży OZE. Nasi Klienci to podmioty komercyjne oraz publiczne. 

STAY ON

STAY-ON, będąc grupą firm takich jak STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. czy STAY-ON Energy Management Sp. z o.o., oferuje magazyny energii oraz systemy zarządzania energią (EMS). Grupa specjalizuje się w rozwiązaniach bezpiecznych dla inwestora jak i użytkownika. Swoją aktywnością obejmuje projektowanie i integrację systemów w układzie jedno lub wielo-technologicznym (hybrydowym) oraz zaawansowane systemy sterowania i optymalizacji całych systemów energetycznych. STAY-ON to grupa ekspertów o dużym doświadczeniu w dziedzinie oferowanej technologii z dogłębną znajomością specyfiki rynku. Firma rozwija, buduje i rekomenduje jedynie technologie, które działają minimum 20 lat bez względu na warunki pracy i częstotliwość użytkowania. Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania STAY-ON są nakłady na badania i rozwój – sprawia to, że oferta firmy ewoluuje, zawsze odpowiadając na szybko zmieniające się potrzeby klientów.

ENERGIA MW

Firma istnieje od 1986 r. Zajmuje się analizami energetycznymi
dotyczącymi źródeł odnawialnych, wiatrowych i magazynów energii.
MW Energia oferuje swoim klientom analizy techniczno-ekonomiczne
związane głównie z energetyką odnawialną. Prowadzi szeroko
pojęte doradztwo w zakresie energetyki i źródeł odnawialnych.
Firma występuje też jako inżynier kontraktów przy budowach GPZ czy
stacji zasilania. Ponad 50-letnie doświadczenie zawodowe Mieczysława
Wrocławskiego, założyciela MW Energia, w zakresie systemów
dystrybucyjnych, to gwarancja rzetelności  i usług na najwyższym
poziomie.

ENCOS

Encos Sp. z o.o. działa na rynku blisko 10 lat. Świadczy usługi w zakresie energetyki, m.in. dla sektora przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Obszary specjalizacji firmy to wsparcie w zakresie: doradztwa inżynieryjnego w zakresie wykonywania analiz technicznych i ekspertyz, testów obiektowych, prac projektowych, prowadzenie procesu przyłączeniowego. Znaczny obszar związany jest z optymalizacją pracy źródeł wytwórczych i zakładów przesyłowych, obniżając koszty eksploatacyjne i podwyższając jakość i efektywne wykorzystanie zasobów energii elektrycznej. W tym celu firma przeprowadza testy i próby sprawdzające parametry techniczno–ruchowe elektrowni i farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Trzecim istotnym obszarem dotyczącym eksploatacji jest prowadzenie diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych i elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Równolegle Encos prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na tworzenie rozwiązań, które nie tylko przynoszą klientom ekonomiczne korzyści, ale przede wszystkim wpływają na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych. Wypracowała metody współpracy z klientami pozwalają firmie na partnerskie relacje przy jednoczesnym wspieraniu klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji.