XII Sympozjum ENERGERYKA BEŁCHATÓW za nami.

4 listopada 2020 r., obyło się XII Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW online. W debacie na temat „Innowacje w Energetyce” wzięła udział Prezes PSME Barbara Adamska.