Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce.

24 listopada 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji prawa enegretycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Celem nowelizacji jest zniesienie barier rozwoju magazynów energii oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju w Polsce.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. Projekt zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie. Jest szansa, że nowelizacja zostanie uchwalona do końca bieżącego roku.

Nowe uregulowania są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

– Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – komentuje Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Źródła:

https://www.smart-grids.pl/aktualnosci/regulacje/3424-zielone-światło-dla-rozwoju-magazynów-energii-w-polsce.html

https://nowa-energia.com.pl/2020/11/26/zielone-swiatlo-dla-rozwoju-magazynow-energii-w-polsce/

https://www.energetyka24.com/psme-planowana-zmiana-prawa-przyspieszy-rozwoj-magazynow-energii

fhttps://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,80656,zielone-swiatlo-dla-rozwoju-magazynow-energii-w-polsce.html

https://globenergia.pl/energia-wprowadzana-do-magazynu-energii-a-zuzycie-odbiorcy-koncowego-zielone-swiatlo-dla-rozwoju-magazynow-energii-w-polsce/

https://magazynfotowoltaika.pl/zielone-swiatlo-dla-rozwoju-magazynow-energii-w-polsce/

shttps://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59884,inteligentne-liczniki-i-magazyny-energii-w-noweli-prawa-energetycznego