Zapisz się już dziś!

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie już dziś dla biznesu niesie ze sobą wykorzystanie zielonej energii.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej firm produkcyjnych, którzy chcą rozwijać swój biznes w sposób innowacyjny w oparciu o niezależność energetyczną oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

  • Jak zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne?
  • Czy dzięki zielonej energii można obniżyć koszty energii generowane przez przedsiębiorstwo?
  • Czy zielona energia w przedsiębiorstwie to niezbędny element rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstwa?
  • Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?
  • Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Energetyczny Klaster Oławski EKO

Wdrażane w Ekologicznym Klastrze Oławskim EKO rozwiązania to przykład na to, że biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć. 

Firma Promet-Plast, działająca w ramach klastra, to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. Firma Promet-Plast zrealizowała także pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt z zakresu magazynowania energii, tym razem w wodorze. Następną inwestycją w magazyny energii spółki będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh. 

Uczestnikiem klastra jest również firma MetalERG, producent kotłów na słomę, wyznaczający kierunek rozwoju branży ogrzewnictwa ekologicznego oraz inne podmioty komercyjne, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Energetyczny Klaster Oławski EKO to przykład, jak współpraca samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-naukowych i uczelni wyższych przekłada się na konkretne korzyści dla ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME)

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Miejsce wydarzenia:

Siedziba Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Firmy Promet Plast.

Gaj Oławski 21a (teren farmy wiatrowej).

Partner główny:

Program Konferencji:

I Dzień Konferencji - 29.08.2024

Magazyny energii i własne źródła wytwórcze OZE w zakładach przemysłowych - klucz do konkurencyjności, redukcji kosztów energii i bezpieczeństwa dostaw

Godz Tematyka
9.30 - 10.00
Rejestracja gości, powitalna kawa
10.00 - 12.20
Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO
Zeroemisyjny zakład produkcyjny, turbiny wiatrowe, magazyny litowo-jonowe – 4 magazyny każdy o mocy zainstalowanej 1,5 MW, trigeneracja metanowa, trigeneracja wodorowa z elektrolizerem 5 MW i magazynem wodoru, instalacja AHE – Agro Hydro Energy – Prowadzący wizytę: Wojciech Jeżewski, Adam Wąsiewicz, Promet-Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO
12.20 - 12.45
Przerwa networkingowa, kawa
12.45 - 13.00
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości-
prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej PSME, Barbara Adamska, Prezes PSME, ADM Poland, Andrzej Jeżewski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
13.00 - 13.15
Wystąpienie otwierające Konferencję –
 prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej PSME
13.15 - 13.30
Magazyny energii w Polsce – przegląd rynku, technologie, trendy i ceny -
Barbara Adamska, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
13.30 – 13.45
Regulacje prawne dotyczące magazynów energii – kompendium wiedz inwestora
13.45 - 14.00
Studium przypadku: Zeroemisyjny zakład produkcyjny Promet-Plast -
Andrzej Jeżewski, prezes Promet-Plast
14.00 – 14.45
Przerwa obiadowa
14.45 – 15.10
Jak sfinansować transformację energetyczną przedsiębiorstwa – przegląd dostępnych źródeł (przedstawiciel MRiT, tbc)
15.10 – 15.25
Wystąpienie partnera  -
Arkadiusz Marat, Prezes Elmech ASE
15.25 – 15.40
Wystąpienie partnera  -
Enson
15.40 – 16.00
Przerwa kawowa, networking
16.00 – 16.15
Wystąpienie partnera
16.15 – 17.00
Panel dyskusyjny „Zielona, tania i bezpieczna energia dla przemysłu – czy jest możliwa bez magazynów energii?”
Moderator:
Uczestnicy:
Andrzej Jeżewski, prezes Promet-Plast, Ewa Owczarz, prezes Enson, przedstawiciel MRiT (tbc),
18:30
Wieczór networkingowy -
Oławian Hotel, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, Oława

II Dzień Konferencji - 30.08.2024

Klastry energii, cable pooling, linia bezpośrednia i instalacja hybrydowa – jak zbudować niezależność energetyczną i w pełni wykorzystać potencjał źródeł OZE

Godz Tematyka
9.30 - 10.00
Rejestracja gości, powitalna kawa
10.00 – 10.10
Rozpoczęcie II dnia konferencji, przywitanie uczestników-
prof. Wojciech Myślecki, PSME, Andrzej Jeżewski, PSME, Barbara Adamska, PSME
10.10 – 10.30
Klastry energii i spółdzielnie energetyczne w praktyce: regulacje prawne, praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i rozwijania-
Barbara Adamska, prezes PSME
10.30 – 10.45
Gdzie szukać dofinansowania na inwestycje klastrowe – przegląd dostępnych programów (przedstawiciel NFOŚiGW – tbc)
10.45 – 11.00
Jak uzyskać wpis do Rejestru Klastrów Energii (przedstawiciel URE – tbc)
10.45 – 11.00
Jak planować i budować instalacje OZE w klastrze energii? – praktyczne wskazówki, Andrzej Jeżewski, lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
11.00 – 11.15
Wytwarzanie wodoru i jego magazynowanie – inwestować teraz czy jeszcze czekać? (wystąpienie Partnera)
11.15 – 11.30
Cable pooling, linia bezpośrednia, instalacja hybrydowa, własny OSDn – regulacje prawne, praktyczne doświadczenia (tbc)
11.30 – 11.45
Jak dekarbonizować lokalne systemy ciepłownicze
11.45 – 12.00
Magazyny ciepła i chłodu (tbc)
12.00 – 12.15
Mikrosieci, systemy zarządzania energią – ile inteligencji potrzebujemy w lokalnej energetyce?
12.15- 13.00
Przerwa obiadowa
13.00- 14.00
Wystąpienie partnera
14.00- 14.15
Panel dyskusyjny:
Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – czy energetyka rozproszona to rzeczywista szansa na niższe ceny energii i bezpieczeństwo energetyczne dla przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców?
Uczestnicy:
Andrzej Jeżewski, lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Barbara Adamska, prezes ADM Poland, przedstawiciel URE (tbc), przedstawiciel NFOŚiGW (tbc)

14.15- 14.30
Zakończenie i podsumowanie Konferencji – Barbara Adamska, prezes PSME, Andrzej Jeżewski, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME
14.30- 16.00
Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO
Zeroemisyjny zakład produkcyjny, turbiny wiatrowe, magazyny litowo-jonowe – 4 magazyny każdy o mocy zainstalowanej 1,5 MW, trigeneracja metanowa, trigeneracja wodorowa z elektrolizerem 5 MW i magazynem wodoru, instalacja AHE – Agro Hydro Energy – Prowadzący wizytę: Wojciech Jeżewski, Adam Wąsiewicz, Promet-Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Prelegenci:

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Właściciel Promet Plast, Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

prof. Wojciech Myślecki

Przewodniczący Rady Programowej PSME, ekspert sektora energetycznego

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Arkadiusz Marat

Prezes spółki Elmech-ASE S.A.

mec. Przemysław Kałek

Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Informacje i zgłoszenia:

Koszt udziału w konferencji :

  • 1 dzień

1 900 PLN +VAT (cena dotyczy jednego uczestnika i zawiera obiad oraz przerwy kawowe).

  • 2 dni

3500 PLN + VAT (cena dotyczy jednego uczestnika i zawiera obiady oraz przerwy kawowe).

Dla członków wspierających PSME zniżki od 5% do 50% w zależności od pakietu członkostwa.

Kolacja networkingowa: 300 PLN +VAT (cena dotyczy jednego uczestnika)

W przypadku udziału w obu dniach konferencji – kolacja gratis

Osoby kontaktowe:

xr:d:DAFIMMJgG4Y:140,j:1042976322099460504,t:23061016

Angelika Olszewska

Uczestnictwo/ sponsoring

E-mail:  angelika.olszewska@psme.org.pl

Telefon: +48 789 808 200

mstatucka

Magdalena Statucka

Agenda i prelegenci

E-mail: magdalena.statucka@psme.org.pl 

Telefon: +48 516 792 529

EwaKJ

Ewa Kłos-Jankowska

Media/ Marketing

E-mail: ewa.jankowska@psme.org.pl

Telefon: 789 079 390

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

proszę przesłać na adres szkolenia@psme.org.pl