Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Stowarzyszenie działa m.in. poprzez tworzenie raportów, audytów i analiz dla instytucji rządowych i pozarządowych oraz współpracując z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się tematyką energetyki odnawialnej.

PSME_favicon

Władze
PSME

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii pracują w zespołach doradczych, wypracowują stanowiska i współpracują z partnerami w działaniach na rzecz polskiego rynku magazynowania energii.

Zarząd PSME

Zarząd Stowarzyszenia efektywnie realizuje cele statutowe dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu podczas prac przy prestiżowych projektach związanych z rozwojem energetyki w Polsce i za granicą.

Barbara Adamska

Barbara Adamska

Prezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej oraz magazynowania energii. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej. Inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Członek Rady Programowe SKER. Założycielka i CEO ADM Poland.

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Zarządu

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej. Jako Dyrektor Departamentu Innowacji jednej z największych spółek dystrybucyjnych, odpowiedzialny za budowę pierwszych w Polsce magazynów energii zintegrowanych z systemem elektroenergetycznym.

Paweł Grabowski

Paweł Grabowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami nowych technologii w kraju i za granicą. Od 2014 roku intensywnie zaangażowany w rozwój rynku magazynowania energii. Autor publikacji naukowych. Inwestor i założyciel Grupy STAY-ON.

Rada Programowa PSME

Wojciech Myśłecki

prof. Wojciech Myślecki

Przewodniczący Rady Programowej

Wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie energetyki, profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, były prezes zarządu PSE, działacz opozycji demokratycznej w latach 80- tych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu raportów, publikacji i referatów z zakresu transformacji gospodarki oraz rynku energii i funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.

5

Andrzej Jeżewski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej…