Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego.

PSME_favicon

PSME ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Zarząd PSME

Zarząd Stowarzyszenia efektywnie realizuje cele statutowe dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu podczas prac przy prestiżowych projektach związanych z rozwojem energetyki w Polsce i za granicą.

mini_BA

Barbara Adamska

Prezes Zarządu

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Zarządu,
Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej. Jako Dyrektor Departamentu Innowacji jednej z największych spółek dystrybucyjnych, odpowiedzialny za budowę pierwszych w Polsce magazynów energii zintegrowanych z systemem elektroenergetycznym.

Paweł Grabowski

Paweł Grabowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami nowych technologii w kraju i za granicą. Od 2014 roku intensywnie zaangażowany w rozwój rynku magazynowania energii. Autor publikacji naukowych. Inwestor i założyciel Grupy STAY-ON.

Rada Programowa PSME

prof. dr inż. Wojciech Myślecki

Przewodniczący Rady Programowej

Wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie energetyki, profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, były prezes zarządu PSE, działacz opozycji demokratycznej w latach 80- tych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu raportów, publikacji i referatów z zakresu transformacji gospodarki oraz rynku energii i funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej…

Leszek Hołda_mini

Leszek Hołda

Członek Rady Programowej

Członek Zarządu w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka, gdzie odpowiada za obszary: sprzedaży energii trakcyjnej i paliw, relacje z kluczowymi klientami oraz działania z zakresu R&D. Jest zastępcą przewodniczącego  Prezydium Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – CEEK. 

Tomasz Łątka_mini

Tomasz Łątka

Członek Rady Programowej

Związany z Apator SA od 2003 r., od 2010 r. pełni funkcje dyrektorskie, od 2017 r. zasiada w organach zarządczych spółek zależnych Apator SA, zaś od 09.2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu Apator SA. 
MW_koło

Michał Wypychewicz

Członek Rady Programowej

Przez ponad 5 lat Członek Rady Nadzorczej ZPUE S.A., w tym Członek Komitetu audytu tej Spółki. Uczestnik programu Akademii Zarządzania Strategicznego realizowanego przez FIG Polska, ICAN Managment i ICAN Strategic Leadership Academy. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, tworzenia systemów KPI i analiz finansowych

MAGDALENA BEZULSKA

Magdalena Bezulska

Członek Rady Programowej

Prezes Grupy Veolia term S.A. od maja 2019 – dostawcy ciepła systemowego do ponad 60 miast. Przewodniczy radom nadzorczym 5 spółek zależnych, które tworzą Grupę Veolia term.

Sekcja Technologii Wodorowych PSME

prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński

Przewodniczący Sekcji Technologii Wodorowych

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej koncentruje wokół kinetyki procesów elektrodowych (w tym materiałów stosowanych w ogniwach paliwowych), elektro-degradacji związków organicznych w ściekach przemysłowych, procesów korozji elektrochemicznej, ale przede wszystkim optymalizacji elektrochemicznej metody pozyskiwania oraz gromadzenia ultra-czystego, zielonego wodoru w procesie alkalicznej elektrolizy wody.

dr inż. Tomasz Mikołajczyk

Sekretarz Sekcji Technologii Wodorowych

Ekspert w zakresie zwiększania wydajności procesu elektrolizy wody poprzez modyfikację elektrod. Dodatkowo posiada doświadczenie w konstrukcji i projektowaniu laboratoryjnych elektrolizerów wody o mocy 500W i 5kW.

Sekcja Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Statut Stowarzyszenia

Współpracują z Nami


Akademia Górniczo- Hutnicza


Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej