Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego.

PSME_favicon

PSME ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Zarząd PSME

Zarząd Stowarzyszenia efektywnie realizuje cele statutowe dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu podczas prac przy prestiżowych projektach związanych z rozwojem energetyki w Polsce i za granicą.

mini_BA

Barbara Adamska

Prezes Zarządu

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Zarządu,
Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej. Jako Dyrektor Departamentu Innowacji jednej z największych spółek dystrybucyjnych, odpowiedzialny za budowę pierwszych w Polsce magazynów energii zintegrowanych z systemem elektroenergetycznym.

Paweł Grabowski

Paweł Grabowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami nowych technologii w kraju i za granicą. Od 2014 roku intensywnie zaangażowany w rozwój rynku magazynowania energii. Autor publikacji naukowych. Inwestor i założyciel Grupy STAY-ON.

Rada Programowa PSME

prof. dr inż. Wojciech Myślecki

Przewodniczący Rady Programowej

Wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie energetyki, profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, były prezes zarządu PSE, działacz opozycji demokratycznej w latach 80- tych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu raportów, publikacji i referatów z zakresu transformacji gospodarki oraz rynku energii i funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej…

maciejwczesny

Maciej Wyczesany

Członek Rady Programowej

Bartek Kras okrag

Bartek Kras

Członek Rady Programowej

Przemysław Mandelt

Członek Rady Programowej

Sekcja Technologii Wodorowych PSME

prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński

Przewodniczący Sekcji Technologii Wodorowych

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej koncentruje wokół kinetyki procesów elektrodowych (w tym materiałów stosowanych w ogniwach paliwowych), elektro-degradacji związków organicznych w ściekach przemysłowych, procesów korozji elektrochemicznej, ale przede wszystkim optymalizacji elektrochemicznej metody pozyskiwania oraz gromadzenia ultra-czystego, zielonego wodoru w procesie alkalicznej elektrolizy wody.

dr inż. Tomasz Mikołajczyk

Sekretarz Sekcji Technologii Wodorowych

Ekspert w zakresie zwiększania wydajności procesu elektrolizy wody poprzez modyfikację elektrod. Dodatkowo posiada doświadczenie w konstrukcji i projektowaniu laboratoryjnych elektrolizerów wody o mocy 500W i 5kW.

Sekcja Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, współautor wielu publikacji z zakresu elektroenergetyki zawodowej.

Damian Geremus

Ekspert Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

cejrowski jpg

Łukasz Cejrowski

Przewodniczący Sekcji Współpracy Międzynarodowej PSME

Doświadczony specjalista z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej i technologii półprzewodnikowych, rozwoju produktów, wdrażaniu oraz zarządzaniu biznesem i administracją.

Rafał Sroka

Doradca Zarządu

Ekspert w obszarze zarządzania ryzykiem energetycznym dla elektrowni, farm wiatrowych, hydroenergii. Obecnie właściciel firmy w zakresie doradztwa finansowego

Katarzyna Wypychewicz

Katarzyna Wypychewicz

Doradca Zarządu

Redaktorka naczelna portalu e-magazyny.pl poświęconego magazynom energii, odnawialnym źródłom energii i elektromobilności. 

Statut Stowarzyszenia

Współpracują z Nami


Akademia Górniczo- Hutnicza


Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej