PSME Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Adamska

PSME Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Adamska

PSME

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce.

PSME Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Adamska

Członkostwo

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi. Integrujemy ludzi i środowiska zainteresowane rozwojem magazynowania energii.

PSME Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Adamska

Statut

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Realizując swoje cele statutowe opiera działalność na pracy swoich członków oraz pracowników.

POTRZEBY RYNKU ENERGETYKI W POLSCE

Obserwując dynamikę zmian w sektorze energetycznym, a także aktualne potrzeby społeczeństwa oraz mając na uwadze ochronę środowiska, grono ekspertów z dziedziny magazynowania energii i energetyki rozproszonej założyło stowarzyszenie, którego głównym celem jest działalność na rzecz rozwoju magazynowania energii i energetyki rozproszonej w Polsce.  

Tak powstało Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME), które aktywnie wspiera rozwój tej branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje najwyższe standardy bezpieczeństwa inwestycji na rynku magazynowania energii.

AKTUALNOŚCI

Firma ONDE SA dołączyła do grona Członków Wspierających Premium Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii… Read More

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Prezesem PSME jest Barbara Adamska. Polish Energy Storage Association (PESA) aktywnie wspiera rozwój branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska szeroko zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje magazyny energii.