Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Członkowie Wspierający PLATINIUM

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 r.

Grupę Veolia term tworzy sześć spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 63 ciepłowni, dwóch elektrociepłowni i czterech silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych. 

Grupa Veolia w Polsce, do której należy Veolia term, dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

PROMET-PLAST

Promet-Plast to lider innowacyjności na światową skalę. Wdrażane w firmie rozwiązania, przede wszystkim te związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zielonej energii w procesach produkcyjnych, to przykład na to, że każdy biznes może opierać się o źródła odnawialne i zapewnić sobie dzięki nim tanią, ekologiczną i bezpieczną energię, poprawiając tym samym efektywność wielu przedsięwzięć.

Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. W asortymencie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a jego odbiorcami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale na terenie całej Unii Europejskiej. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW. To jednopoziomowa, lekka konstrukcja z zamontowanymi na górze panelami fotowoltaicznymi oraz turbinami wiatrowymi, która możne być umieszczona na dowolnym rodzaju gruntu rolnego. Ten nowoczesny system pozwala na samowystarczalną, w pełni ekologiczną i zgodną z założeniami Agro 4.0 uprawę ziemi rolnej, a wytworzona energia elektryczna może być źródłem zasilania dla pojazdów rolniczych oraz systemów wspierających uprawy. Z kolei sieć połączonych zbiorników wodnych jest w stanie zgromadzić zapasy wody deszczowej na potrzeby nawadniania upraw lub wytwarzania wodoru.

Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Spółki Grupy Apator zlokalizowane są w kilku krajach Europy, zaś jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 70 krajach świata. W ramach trzech segmentów biznesowych: Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. Grupę Apator tworzy kilkanaście podmiotów, z centralą w Polsce i spółkami zależnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowenii oraz w Danii. 

IMPACT

Systemy Impact Clean Power Technology S.A. wykorzystywane są na całym świecie. Impact Clean Power Technology S.A. jest wiodącym producentem systemów bateryjnych dla transportu, przemysłu oraz stacjonarnych magazynów energii dla OZE, tradycyjnej energetyki, kolejnictwa i telekomunikacji.
Oprócz rynku krajowego, firma sprzedaje produkty w całej Europie,Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. W laboratorium Impact Clean Power Technology S.A. powstają innowacyjne systemy bateryjne, które posiadają parametry zapewniające przewagę rynkową w każdym segmencie naszej działalności. 

Członkowie Wspierający GOLD

Hynfra Energy Storage

Hynfra Energy Storage to deweloper wielkoskalowych systemów magazynowania energii z doświadczeniem w zakresie pozyskiwania finansowania oraz wdrażania modeli biznesowych dla tego typu inwestycji. To również wiodąca na polskim rynku firma dostarczająca kompleksowe usługi w zakresie rozwoju projektów magazynów energii we współpracy z partnerami przemysłowymi, komunalnymi oraz wspólnie z deweloperami odnawialnych źródeł energii. Hynfra Energy Storage wraz ze swoimi partnerami wygrała w grudniu pierwszą w historii aukcję, w której magazyny energii zawarły umowy na rynku mocy.

Hynfra Energy Storage to spółka córka Hynfra P.S.A., która jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Hynfra projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii.

PKP ENERGETYKA

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Jest firmą infrastrukturalną. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura PKP Energetyka to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych w całej Polsce. Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki, która dostarcza energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Świadczy również usługi elektroenergetyczne. Do kluczowych klientów firmy należy PKP PLK, którego sieć trakcyjną utrzymuje, oraz przewoźnicy kolejowi. 

Nad całą infrastrukturą czuwa ponad 4 000 pracowników zorganizowanych w 5 obszarach dystrybucji i obsługi oraz 5 zakładach usług na terenie całego kraju. PKP Energetyka działa od 2001 r., a od 2015 r. jest częścią jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners, operującego w kilkudziesięciu krajach Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności.

GROWATT

Growatt New Energy jest międzynarodową firmą z branży energetycznej, zajmującą się badaniami, rozwojem oraz produkcją falowników fotowoltaicznych, w tym inwerterów sieciowych on-grid, off-grid, systemów magazynowania energii oraz inteligentnych rozwiązań zarządzania energią po stronie użytkownika. Inwertery Growatt są szeroko stosowane na całym świecie w instalacjach na budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych oraz na budynkach użyteczności publicznej. Do końca 2021 roku Growatt dostarczył ponad 3 000 000 falowników do ponad 100 krajów i regionów. Ponadto Growatt, jako wiodący dostawca inwerterów na świecie zapewnia kompleksowe i profesjonalne szkolenia z zakresu najnowszych technologii PV, instalacji oraz monitoringu. Growatt na przestrzeni swojej działalności stał się pionierem w technologii bezpieczeństwa i diagnostyki. Największy nacisk kładzie na niezawodność, pewność i długowieczność oferowanych produktów. Przemawiają za tym wbudowane liczne zabezpieczenia, między innymi AC/DC Typu II chroniące przed przepięciami wywołanymi uderzeniami pioruna, a także AFCI niwelujące powstawanie łuku elektrycznego.  Zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi odbywa się za pomocą w pełni spolszczonej i dedykowanej aplikacji Growatt ShinePhone.

ATESS

Firma Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd posiada w swojej ofercie modułowe magazyny energii instalowane w kontenerach ISO 10, 20 lub 40 stopowych. W kontenerach tych znajdują się akumulatory, skrzynki przyłączeniowe, 1000 Voltowa (ATESS PBD250) lub 1500 Voltowa (ATESS PBD350) ładowarka typu DC do DC, dwukierunkowe inwertery akumulatorowe o maksymalnej mocy 630 kW, transformatory oraz urządzenia do monitorowania pracy systemu magazynowania energii.

Produkty ATESS przeznaczone dla dużych magazynów energii są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy: a) operator (np. Tauron lub Energa) odrzucił wniosek o warunki przyłączeniowe dla sieciowej farmy fotowoltaicznej; b) wymagane są duże magazyny energii działające jako UPS; c) zakłady produkcyjne posiadają ograniczone możliwości poboru energii; d) bierzemy udział w aukcjach OZE z instalacjami hybrydowymi; e) modernizowane są lokalne sieci przesyłowe i zamierzamy stosować systemy magazynowania energii jako alternatywne rozwiązania.

Systemy służące do magazynowania energii mogą zostać zainstalowane w dowolnej lokalizacji wskazanej przez inwestora. W miejscu tym natomiast niezbędne są przyłącza energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Członkowie Wspierający PREMIUM

Ørsted

Wizją Ørsted jest stworzenie świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Wywodzący się z Dani koncern, jest obecny na kilkunastu rynkach, włączając Stany Zjednoczone, kilka Państw Europy oraz Azji i Pacyfiku. Polska jest jednym z kluczowych rynków, na których Ørsted jest obecny od ponad 10 lat i obecnie zatrudnia około 400 osób (ponad 6,6 tyś. na całym świecie). Ørsted rozwija, buduje i obsługuje nie tylko morskie, ale także lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą, a także dostarcza klientom nowoczesne produkty energetyczne. Celem strategicznym Ørsted jest osiągnięcie do 2030 r. około 50 GW mocy z odnawialnych żródeł energii, z czego ok. 30 GW ma pochodzić z morskich farm wiatrowych, 17,5 GW z farm wiatrowych i słonecznych na lądzie, a około 2,5 GW z innych źródeł – m.in. elektrowni, które w zrównoważony sposób pozyskują biomasę oraz wodór powstający przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł

ALSEVA

Grupa Alseva jest jednym z liderów w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Od 2015 roku są dostawcami innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego i aktywnie wspierają zieloną transformację w naszym kraju. Specjalizują się w wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych, dla których zapewniają profesjonalną obsługę całej inwestycji na każdym jej etapie – wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane realizują wyłącznie własnymi zasobami – zarówno pracownikami, jak i zasobami sprzętowymi, co pozwala im zachować 100-procentową niezależność i terminowość.


Swoją obecność na rynku akcentują poprzez działalność jako deweloper inwestycji OZE, jako generalny wykonawca EPC wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych i magazynów energii, jak również jako niezależny producent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Realizują zlecenia dla wymagających klientów, w tym kluczowych przedsiębiorstw polskiej energetyki – corocznie przekazują do użytkowania nowe obiekty o mocy 150MW. Oferują wsparcie, wiedzę, doświadczenie i strategiczne doradztwo w każdej fazie realizacji inwestycji oraz funkcjonowania farm fotowoltaicznych wraz z towarzyszącymi im przedsięwzięciami.

CORAL

CORAL specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowych realizacjach instalacji fotowoltaicznych, elektrycznych, teletechnicznych, magazynów energii, stacji ładowania i automatyki budynków. Gwarantem rozwoju firmy jest postęp techniki oraz doskonale wyszkolona kadra. Dzięki tym czynnikom świadczone przez nich usługi osiągają najwyższy poziom. Kochają to co robią, dzięki czemu z łatwością wciąż rozwijają się.

MEB

MEB Group to grupa firm działających na arenie międzynarodowej m.in. w Niemczech, Polsce i Austrii.
MEB jako lider, prekursor i trendsetter wdraża światowe rozwiązania na europejskim rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynowania i zarządzania energią, infrastrukturą e-mobilności, technologii wodorowej oraz realizacji elektrowni wiatrowych.
Firma MEB należy do czołówki mającej wpływ na kształtowanie się nowych tendencji i kierunków w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rynku OZE. Misją jej jest, aby pionierskie i modelowe rozwiązania znalazły zastosowanie na terenie całej Polski i przyczyniły się do zwiększenia stabilności systemu i bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Firma MEB niezależenie od rodzaju i wielkości działalności klienta zapewnia odpowiednie rozwiązania poprzez wytwarzanie, magazynowanie i zarządzanie energią elektryczną. Działa wielowymiarowo i kompleksowo – od projektu, poprzez realizację, a następnie serwis. Ponad 13 lat doświadczenia w branży, blisko 300 wykwalifikowanych specjalistów, a także grupa ponad 20-stu niezależnych ekspertów i rzeczoznawców w dziedzinie elektrotechniki, energetyki i OZE przekłada się na pionierskie i nowatorskie projekty.

SBB ENERGY

Firma SBB ENERGY SA posiada 30–letnie doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym prowadząc działalność w sektorach energetyki i przemysłu.

Do głównych obszarów działalności SBB ENERGY SA należą:

Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych,  wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle.

Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań informacyjnych, komunikacyjnych (ICT) i urządzeń inteligentnych. Zintegrowane rozwiązaniom w czterech kluczowych dziedzinach: sieciach telekomunikacyjnych, informatyce, urządzeniach inteligentnych i usługach w chmurze, to dążenie do udostępnienia technologii cyfrowej każdej osobie, domowi i organizacji, aby stworzyć w pełni skomunikowany, inteligentny świat. Kompleksowa oferta produktów, rozwiązań i usług firmy Huawei jest bezkonkurencyjna oraz bezpieczna.
Poprzez otwartą współpracę z partnerami tworzą trwałą wartość dla swoich klientów, pracując nad wzmacnianiem ludzi, wzbogacaniem życia domowego i inspirowaniem innowacji w organizacjach o różnym kształcie i wielkości. W Huawei innowacje koncentrują się na potrzebach klientów. Firma intensywnie inwestuje w badania, koncentrując się na przełomach technologicznych, które napędzają świat.

ONDE jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80% udziałem tego typu realizacji w przychodach w roku 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50% udziału w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10%. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy niemal 3000 Mw.

Sungrow Power Supply Co., Ltd. Power Supply Co., Ltd (“Sungrow”) jest najbardziej znaną na świecie marką falowników z ponad 120 GW zainstalowanymi na całym świecie. Założona w 1997 r. przez profesora uniwersyteckiego Cao Renxian firma Sungrow Power Supply Co., Ltd. jest liderem w dziedzinie badań i rozwoju inwerterów solarnych, ma największy w branży zespół badawczo-rozwojowy oraz szerokie portfolio produktów oferujących rozwiązania z zakresu inwerterów fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii do zastosowań użytkowych, komercyjnych i mieszkaniowych, a także uznane na całym świecie rozwiązania z zakresu instalacji fotowoltaicznych pływających. Dzięki silnemu 24-torowemu rekordowi w dziedzinie PV, instalacje energetyczne produktów Sungrow Power Supply Co., Ltd. w ponad 120 krajach, utrzymują udział w rynku światowym na poziomie ponad 15 proc.

Elmech-ASE Sp. z o.o.to jeden liderów polskiego rynku produkcji przemysłowych magazynów energii, filtrów aktywnych i zasilania gwarantowanego. Firma od 1987 r. zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki oraz energoelektroniki. Opracowała wiele nowatorskich konstrukcji dla magazynowania energii, konwersji energii, ładowania, nadzoru i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii. Jej najnowszym produktem jest przemysłowy magazyn energii. Produkowane w Pruszczu Gdańskim magazyny są stworzone w oparciu o własną technologię zarządzania energią elektryczną. Sercem magazynu energii jest wielokrotnie doceniany filtr aktywny XINUS, który zarządza przepływami energii i poprawia jej jakość kompensując moc bierną i wyższe harmoniczne. Wyposażony w system chłodzenia i instalację przeciwpożarową magazyn energii jest w pełni bezpieczny dla jego użytkowników i otoczenia. 

Członkowie Wspierający

MetalERG

Firma Metalerg od blisko 30 lat prowadzi działalność produkcyjną w zakresie szeroko pojętej obróbki metali. W portfolio firmy jest produkcja kotłów na biomasę EKOPAL, produkcja urządzeń (w tym linii transportowych w halach produkcyjnych, pieców do wytopu aluminium), ale i reduktorów medycznych do instalacji tlenowych. Na potrzeby swojej produkcji w ok 15% firma korzysta z OZE, planuje zwiększać udział OZE w całości zapotrzebowania na energię, a docelowo optymalizować gospodarkę energią z wykorzystaniem magazynów.

ECOENER

Jesteśmy specjalistami w zakresie rozwoju, budowy i zarządzania energią odnawialną. Budujemy i eksploatujemy elektrownie wodne, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne elektrownie słoneczne. Opanowaliśmy trzy technologie, coś, co jest w zasięgu niewielu firm. Wytwarzamy energię odnawialną, aby przyczynić się do prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy z producentami ze światowymi referencjami urządzeń TIER 1, które gwarantują swoją trwałość i niezawodność.

FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES(FRV)

FRV spółka należąca do Abdul Latif Jameel Energy, jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań z obszaru energii odnawialnej. W ramach realizacji ambicji utrzymywania pozycji lidera światowej transformacji ku bardziej zrównoważonej przyszłości energetyki, ta założona w 2006 roku firma zwiększyła tempo realizacji swojej strategii rozwoju, przekształcając się z dewelopera w niezależnego producenta energii (IPP).

KANCELARIA FINANSOWA RAFAŁ SROKA

Rafał Sroka posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej, bankowości inwestycyjnej oraz ubezpieczeniach gospodarczych zdobyte podczas wielu lat pracy dla tych sektorów w dużych międzynarodowych firmach. Jego praca skupia się na kompleksowym zarządzaniu ryzykiem w sektorze energetycznym, w tym na analizie i ocenie ryzyka związanego z wytwarzaniem, dystrybucją i handlem energią oraz na optymalizacji procesów biznesowych.
Jego wiedza i doświadczenie pozwalają mu na udzielanie fachowej porady i rekomendacji związanych z analizą ryzyka w sektorze energetycznym. Jako Board Advisor pomaga przedsiębiorstwom w rozwoju strategii zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyka oraz w opracowywaniu i wdrażaniu planów ubezpieczeniowych. Rafał wykorzystuje swoje umiejętności w zakresie analizy danych i ryzyka, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów przedsiębiorstw w sektorze energetycznym.
Jest cennym partnerem dla przedsiębiorstw, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem i osiągnąć sukces w sektorze energetycznym. Rafał zawsze stawia na pierwszym miejscu potrzeby swoich klientów i dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć im najlepsze rozwiązania.

ELSTA

Elsta działa na rynku od 1988 roku. Podstawę oferty stanowią kompleksowe usługi w zakresie produkcji i dostaw urządzeń elektrycznych dla przemysłu. Projektujemy i dostarczamy rozdzielnice niskiego napięcia, w pełni wyposażone stacje kontenerowe oraz modułowe magazyny energii. Ciągle rozszerzamy naszą ofertę o autorskie rozwiązania.
Posiadamy kompetencje związane z projektowaniem części elektrycznej dla obiektów przemysłowych, kompletacją dostaw, pracami instalacyjnymi oraz serwisem. Wykonujemy prace w zakresie rozwiązań automatyki i sterowania. Elastyczność oferty połączona z fachową wiedzą umożliwia dostosowanie projektu i sposobu jego wykonania do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

BMZ

Firma BMZ Poland specjalizuje się w dostarczaniu inteligentnych systemów zasilania. Skupiając się na potrzebach klienta i rozwijaniu nowoczesnych systemów, BMZ Poland zajmuje ważną pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku baterii litowo-jonowych. Mając blisko 30 letnie doświadczenie, 2000 klientów oraz około 250 nowych projektów rocznie, BMZ odgrywa wiodącą rolę w Europie w dziedzinie profesjonalnego projektowania i wytwarzania inteligentnych systemów zasilania oraz magazynowania energii. Grupa BMZ zatrudnia obecnie około 3000 pracowników w Niemczech, Polsce, USA, Chinach, Francji, Japonii oraz Wielkiej Brytanii.
Systemy bateryjne BMZ znajdują się w szerokiej gamie produktów na całym świecie. Firma zyskała zaufanie wiodących światowych marek w taki sektorach jak: elektryczny transport publiczny, projektowanie i produkcja rowerów elektrycznych, magazynowanie energii, produkcja narzędzi ogrodowych, elektronarzędzi oraz urządzeń medycznych. BMZ Poland koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań do sektora zelektryfikowanego transportu publicznego.

Grenergy Renovables

Grenergy Renovables jest hiszpańską spółką utworzoną w 2007 roku, działającą jako niezależny producent energii (IPP) ze źródeł odnawialnych, głównie wiatrowych i fotowoltaicznych, notowaną na hiszpańskiej giełdzie od 2019 roku. Spółka jest zintegrowana pionowo, jej model biznesowy obejmuje wszystkie fazy projektu od rozwoju poprzez inżynierię, zaopatrzenie i budowę (EPC) do obsługi i utrzymania jednostek wytwórczych, a także finansowanie projektów. Organizacja w skali globalnej prezentuje portfel projektów o mocy ponad 11 GW (stan na połowę 2022 roku) na różnych etapach rozwoju w jedenastu krajach na świecie – w Europie, Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone) oraz Ameryce Łacińskiej. Grupa angażuje się w rozwój w Polsce od połowy 2021 roku pod szyldem Grenergy Polska, w dwóch biurach – w Warszawie i Gdańsku, kompletując własny zespół ekspertów, dedykowany do wdrażania głównie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.

Centrum Innowacji STB

Centrum Innowacji STB prowadzi regularną działalność B+R, której głównym obszarem są ekoinnowacje. Wykonywane przez zespół badawczy prace i badania dotyczą w szczególności badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań z obszarów takich jak: energetyka (w tym odnawialne źródła energii), ochrona środowiska, przemysł rolno- spożywczy, nowe technologie i rozwiązania technologiczne oraz inżynieryjno-techniczne. W ramach działalności Centrum Innowacji STB wspiera branżę produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym elektrownie wodne, wiatrowe oraz biogazownie. W dłużej perspektywie widzą dalszy rozwój tej branży w kierunku magazynowania energii.

Laser Tec

LaserTec S.A. to jedna z wiodących firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla przemysłu.  Obecnie skupia się na produkcji nowoczesnych, wydajnych i trwałych systemów magazynowania energii elektrycznej dla przemysłu, gospodarstw domowych oraz farm fotowoltaicznych. Dodatkowo LaserTec jest zaangażowany w rozwój elektromobilności – wytwarza baterie trakcyjne w technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych. Proponowane przez nich rozwiązania są zawsze „szyte na miarę” klientów i dostosowane do indywidualnych wymagań odbiorców.

OX2

OX2 rozwija, buduje oraz sprzedaje lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu, na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii.

ADM POLAND

ADM działa na rynku energii odnawialnej od 2013 roku. Przez ten czas firma zbudowała zespół ekspertów specjalizujących się w energetyce rozproszonej, który gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Kompetencją firmy jest kompleksowe wsparcie klientów w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. ADM przeprowadza analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji w źródła wytwórcze OZE, kogeneracyjne oraz w magazyny energii; wspiera w doborze technologii oraz parametrów technicznych magazynów energii.  

STAY-ON

STAY-ON, będąc grupą firm takich jak STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. czy STAAY-ON Energy Management Sp. z o.o., oferuje magazyny energii oraz systemy zarządzania energią (EMS). Grupa specjalizuje się w rozwiązaniach bezpiecznych dla inwestora jak i użytkownika. Swoją aktywnością obejmuje projektowanie i integrację systemów w układzie jedno lub wielo-technologicznym (hybrydowym) oraz zaawansowane systemy sterowania i optymalizacji całych systemów energetycznych. STAY-ON to grupa ekspertów o dużym doświadczeniu w dziedzinie oferowanej technologii z dogłębną znajomością specyfiki rynku. 

ENERGIA MW

Firma istnieje od 1986 r. Zajmuje się analizami energetycznymi dotyczącymi źródeł odnawialnych, wiatrowych i magazynów energii. MW Energia oferuje swoim klientom analizy techniczno-ekonomiczne związane głównie z energetyką odnawialną. Prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie energetyki i źródeł odnawialnych.
Firma występuje też jako inżynier kontraktów przy budowach GPZ czy stacji zasilania. Ponad 50-letnie doświadczenie zawodowe Mieczysława Wrocławskiego, założyciela MW Energia, w zakresie systemów dystrybucyjnych, to gwarancja rzetelności i usług na najwyższym poziomie.

ENCOS

Encos Sp. z o.o. działa na rynku blisko 10 lat. Świadczy usługi w zakresie energetyki, m.in. dla sektora przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Obszary specjalizacji firmy to wsparcie w zakresie: doradztwa inżynieryjnego w zakresie wykonywania analiz technicznych i ekspertyz, testów obiektowych, prac projektowych, prowadzenie procesu przyłączeniowego. Znaczny obszar związany jest z optymalizacją pracy źródeł wytwórczych i zakładów przesyłowych, obniżając koszty eksploatacyjne i podwyższając jakość i efektywne wykorzystanie zasobów energii elektrycznej. 

WAVEN

Waven tworzy systemy zasilania w oparciu o półprzewodnikowe harvestery energii niesionej przez fale elektromagnetyczne, które są obecne w środowisku miejskim, przemysłowym i naturalnym. Rozwiązania Waven przystosowane są do samodzielnego zasilania niskoprądowych urządzeń Internetu Rzeczy oraz do wydłużenia czasu pracy urządzeń działających w oparciu o klasyczne baterie. Systemy zasilania Waven znajdują zastosowanie w autonomicznych czujnikach, urządzeniach zdalnego sterowania i oświetlenia do zastosowania w domach, biurach, w fabryce i w środkach transportu są dzięki temu zasilane z elektrosmogu – czyli strat powstających w infrastrukturze energetycznej i telekomunikacyjnej.

SMA

Jako wiodący światowy specjalista w technologii systemów fotowoltaicznych z ponad 40 letnim doświadzczeniem, SMA wyznacza dziś standardy dla zdecentralizowanych, cyfrowych i odnawialnych źródeł energii jutra. Ponad 3000 pracowników SMA w 18 krajach poświęciło się temu zadaniu. Nasze innowacyjne rozwiązania dla każdego rodzaju zastosowań fotowoltaicznych zapewniają ludziom i firmom na całym świecie większą niezależność w zaspokajaniu ich potrzeb energetycznych. We współpracy z naszymi partnerami i klientami pomagamy ludziom przejść na samowystarczalne, zdecentralizowane i odnawialne źródła energii.

KENO

Autoryzowany dystrybutor oraz producent kompletnych systemów fotowoltaicznych. Jako Akredytowany Ośrodek UDT organizuje szkolenia OZE, webinaria oraz szkolenia produktowo-techniczne z przedstawicielami największych marek. Zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. Swoją pozycję na rynku firma zbudowała w oparciu o zaangażowanie oraz doświadczenie, każdego dnia wspierając klientów na wszystkich etapach współpracy.W jej portfolio znajdują się m.in. inteligentne systemy magazynowania energii oraz cenione przez najbardziej doświadczonych instalatorów falowniki hybrydowe.

Avrii

Dystrybutor kompleksowych rozwiązań dla branży fotowoltaicznej do marca 2023 znany pod nazwą Bruk-Bet PV. Firma ściśle współpracuje z Bruk-Bet Fotowoltaika, największym polskim producentem modułów PV oraz ze znanymi światowymi markami producentów falowników, zabezpieczeń AC i DC czy przewodów solarnych, poszerzając swoją ofertę o komplementarne produkty OZE w tym magazyny energii, pompy ciepła, carporty czy ładowarki samochodowe. Jednym z priorytetów spółki jest szerzenie dobrych praktyk. Avrii jest głównym inicjatorem i twórcą Polskiej Akademii Fotowoltaicznej prowadząc szkolenia dla instalatorów, realizuje również serię filmów poradnikowych – PV Spec.

GoodWe

GoodWe jest wiodącym producentem inwerterów i systemów do magazynowania energii z fotowoltaiki, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju. Firma zatrudnia ponad 3000 pracowników w 20 różnych krajach oraz posiada zespół badawczo-rozwojowy (R&D) składający się z ponad 500 inżynierów zajmujących się ciągłą optymalizacją i nieustannym rozwojem technologii magazynowania energii. W 2021 roku firma została uznana za najbardziej stabilnego finansowo producenta falowników według rankingu Bloomberg New Energy Finance. W 2020 roku falowniki hybrydowe GoodWe znalazły się na pierwszym miejscu zestawienia Wood Mackenzie z udziałem w globalnym rynku wynoszącym ponad 15%. 

TFK.Group

TFK.Group to jeden z liderów na globalnym rynku przewodów i systemów kablowych, posiadający zakłady produkcyjne w Europie i sieć dystrybucji w wielu krajach. TFK.Group składa się z kilku spółek handlowych, licznych zakładów produkcyjnych oraz jednostek serwisowych i centrów badawczo-rozwojowych. W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. TFK.Group nabyła brytyjską spółkę JDR Cable Systems – wiodącego producenta kabli podmorskich i dostawcę usług offshore i onshore dla globalnego przemysłu energetyki wiatrowej. TFK.Group należy do wąskiej grupy kilku najbardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie dostawców systemów kablowych wysokich i bardzo wysokich napięć. 

Corab

Corab to polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w elektronice i produkcji komponentów ze stali i aluminium. Pierwsze kroki stawiali w branży satelitarnej, a ich produkty były eksportowane na każdy kontynent. Od wielu lat Corab prężnie działa w branży fotowoltaicznej jako producent systemów mocowań modułów oraz dystrybutor renomowanych marek. Misją firmy od początku jej powstania jest tworzenie wysokiej jakości wyrobów, bezpiecznych dla użytkownika. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach. Park maszynowy składa się z nowoczesnych linii profilujących i jest najnowocześniejszy w tej części Europy. 

Klima-Therm

Klima-Therm funkcjonuje na rynku dostawców systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych od ponad 25 lat i jest jednym z liderów branży HVACR w Polsce. Firma tworzy grupę kilku powiązanych kapitałowo spółek o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Jako międzynarodowa organizacja z sukcesem realizuje działalność biznesową na rynku polskim, w Skandynawii, Niemczech, w krajach nadbałtyckich, a poza Europą – na terenie Stanów Zjednoczonych (USA). Do flagowych marek klimatyzacyjnych dystrybuowanych przez Klima-Therm należą Fujitsu, Kaisai, Klima-Therm by Clint i Klima-Therm by Sabiana. 

Korzyści z Członkostwa

Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych.

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia otrzymują: 

  • możliwość czynnego udziału w procesach legislacyjnych związanych z energetyką odnawialną oraz wpływu na kreowanie strategii i regulacji prawnych w zakresie magazynowania energii
  • dostęp do najnowszych informacji technicznych i prawnych z obszaru działalności Stowarzyszenia
  • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
  • uczestnictwo w spotkaniach dedykowanych wyłącznie członkom Organizacji- networking
  • okazję do nawiązywania bezpośredniej współpracy z pozostałymi członkami
  • dostęp do informacji o wydarzeniach branżowych krajowych i zagranicznych 
  • obecność promocyjną i PR-ową podczas specjalnych wydarzeń m.in. podczas Kongresu Magazynowania Energii w Polsce

Dodatkowo informacja o przystąpieniu do Stowarzyszenia zostaje zamieszona wraz z logotypem Członka Stowarzyszenia na stronie internetowej PSME oraz jest przesyłana wszystkim członkom drogą meilową.