Countdown Expired!

Organizator:

Już 07-08 lutego 2024 r. podczas kolejnej edycji targów ENEX w Kielcach zapraszamy na nieodpłatne wydarzenie dedykowane praktykom branży energetycznej zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (eng.PESA) – wiodące stowarzyszenie branżowe, które zrzesza czołowe firmy działające na rynku: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

PESA SMART ENERGY FORUM to miejsce, gdzie liderzy rynku magazynowania energii spotkają się z klientami, aby wspólnie przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom, najlepszym praktykom, modelom technicznym oraz biznesowym w branży.  To wyjątkowa okazja dla profesjonalistów z różnych sektorów rynku energetycznego do dzielenia się wiedzą i nawiązania współpracy. Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie rozwiązaniom dla prosumentów, przedsiębiorców i społeczności
energetycznych. Dostarczy on praktycznych informacji dotyczących opłacalności inwestycji w magazyn energii oraz wskazówek, na co zwrócić uwagę decydując się na zakup. Podczas drugiego dnia analizie zostanie poddana opłacalność inwestycji w wielkoskalowe magazyny energii oraz rozwiązania wodorowe, bankowalność tego typu projektów oraz ryzyka związane m.in. z ochroną PPOŻ.

PESA SMART ENERGY FORUM to obowiązkowe wydarzenie dla inwestorów w magazyny energii,
dystrybutorów, instalatorów oraz wszystkich szukających rzetelnej wiedzy na temat rynku i
technologii magazynowania energii.

Bądź częścią dialogu napędzającego przyszłość czystej i zrównoważonej energii!

Podczas wydarzenia głos zabiorą przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii m.in Barbara Adamska, prezes PSME – wieloletnia ekspertka w zakresie energetyki rozproszonej, Mieczysław Wrocławski – wiceprezes PSME, były Dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA-OPERATOR S.A, Andrzej Jeżewski – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz przedstawiciele wiodących firm działających na dynamicznie rozwijającym się rynku magazynowania energii.

Zapraszamy na dwa intensywne dni, podczas których swoim doświadczeniem, wiedzą i najlepszymi praktykami będą dzielić się czołowi i najbardziej doświadczeni eksperci i praktycy branży magazynowania energii i energetyki rozproszonej.

 

Partner główny wydarzenia:

SESJE TEMATYCZNE:

Sesja I: Rynek prosumenckich magazynów energii 

partner sesji:

Rynek domowych magazynów energii, instalowanych jako uzupełnienie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, rozwija się coraz dynamicznej. Zmiana systemu rozliczeń prosumentów, dopłaty do magazynów energii w ramach programu Mój Prąd oraz rosnące ceny energii kupowanej z sieci to główne czynniki napędzające rozwój tego segmentu rynku. Jednocześnie spadają ceny magazynów energii, a oferta urządzeń dostępnych w Polsce sukcesywnie wzrasta. Sesja będzie miała na celu przedstawienie opłacalności zakupu magazynu przez prosumenta, omówienie strategii użytkowania magazynu przez prosumenta oraz zaprezentowanie dostępnych technologii i funkcjonalności domowych magazynów energii.

Sesja II: Magazyny energii w przedsiębiorstwach przemysłowych – bezpieczeństwo zasilania i optymalizacja kosztów energii

partner sesji:

Koszty energii oraz ślad węglowy produktów to istotne czynniki decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstw. Magazyny energii montowane w zakładach produkcyjnych pomagają redukować koszty zakupu energii, umożliwiają zwiększenie udziału zielonej energii, zwiększają bezpieczeństwo zasilania oraz podnoszą parametry jakościowe energii. Odpowiednia strategia doboru i użytkowania magazynu energii w przedsiębiorstwie to klucz to zapewnienia, że inwestycja zwróci się w krótkim czasie. W trakcie sesji zostaną przedstawione zasady optymalnego doboru magazynu energii dla zastosowań w przedsiębiorstwie, omówione modele współpracy magazynu energii z infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych w firmie oraz przeanalizowana opłacalność inwestycji w magazyn energii przez firmę. Zaprezentowane zostaną instalacje zrealizowane w Polsce w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Sesja III: Magazyny energii w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych

partner sesji:

Nowe regulacje dla społeczności energetycznych wymagają, aby posiadały one magazyny energii. W trakcie sesji omówione zostaną regulacje prawne dotyczące klastrów energii i spółdzielnienergetycznych ze wskazaniem, w jaki sposób magazyny energii ułatwiają bilansowanie i zwiększają opłacalność działania klastrów i spółdzielni energetycznych. Zaprezentowane zostaną doświadczenia klastrów energii, już obecnie posiadających magazyny energii oraz przedstawiony sposób bilansowania w ramach spółdzielni energetycznych.

Sesja IV: Transport i recycling magazynów energii

partner sesji: 

Wraz ze wzrostem liczby instalowanych magazynów energii, znaczenia nabierają aspekty transportu nowych, uszkodzonych oraz wycofanych z eksploatacji magazynów energii. Coraz większego znaczenia nabiera również kwestia recyclingu magazynów energii. Podczas tej sesji omówione zostaną przepisy dotyczące transportu magazynów energii zawierających różne rodzaje baterii, wyjaśnione zostanie, kiedy podlegają one przepisom dotyczących materiałów niebezpiecznych. Wyjaśnione zostaną również przepisy dotyczące odbioru oraz recyclingu magazynów energii wycofanych z eksploatacji.

Sesja V: Wielkoskalowe magazyny energii: Modele techniczne i biznesowe dla wielkoskalowych magazynów energii. Najlepsze praktyki.

partner sesji:     

Wydane warunki przyłączenia dla magazynów bateryjnych o mocy wielu GW pokazują, że zainteresowanie inwestorów budową magazynów wielkoskalowych w Polsce jest ogromne. Podczas tej sesji zostanie przeanalizowana opłacalność w wielkoskalowe magazyny energii, omówione zostaną możliwe ścieżki przychodowe oraz bankowalność tego typu projektów. Wskazaną zostaną ryzyka związane m.in. z ochroną PPOŻ oraz zaprezentowane rozwiązania różnych producentów w tym zakresie.

Sesja VI: Usługi elastycznościowe

Podczas tej sesji omówione zostaną możliwości świadczenia usług przez podmioty posiadające magazyny energii na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Omówione zostaną zarówno przypadki świadczenia takich usług przez niezależnych operatorów magazynów energii czy wytwórców energii posiadających magazyn energii, jak też przez odbiorców końcowych energii wyposażonych w zasobnik. Analizie poddane zostaną zarówno obowiązujące regulacje prawne, jak też opłacalność tego typu działalności.

Sesja VII Cyberbezpieczeństwo

partner sesji: 

Odporność infrastruktury energetycznej na cyberataki to aspekt kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego. Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną skutki techniczno-finansowe cyberataków na infrastrukturą energetyczną oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo systemów zasilania oraz niezawodność systemów pomiarowych i sterowania.

Sesja VIII: Rynek technologii wodorowych

partner sesji:  

Inwestorzy przemysłowi i klastry energii coraz częściej przyglądają się rozwiązaniom wodorowym w celu budowania niezależności energetycznej czy zwiększania udziału zielonej energii. Autobusy tankowane wodorem jeżdżą już w polskich miastach, budowane są kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. Celem tej sesji jest  zaprezentowanie stanu rozwoju rynku technologii wodorowych w Polsce. Przedstawione zostaną zrealizowane w Polsce inwestycje w rozwiązania wodorowe, m.in. inwestycja w trigenerację wodorową oraz magazyn wodoru w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO.

Program wydarzenia:

DZIEŃ 1, 07 lutego 2024

Godzina Temat
11.00 – 11.10
Otwarcie wydarzenia, przywitanie gości
Wykład otwierający: Stan rozwoju rynku magazynowania energii w Polsce: regulacje,
trendy Barbara Adamska, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
11.10- 11.50
Sesja 1: Rynek prosumenckich magazynów energii
1. Emiternet - energia przyszłości
Mateusz Duży, Doradca techniczny ds. Projektów, Emiter Net
2. Inteligentne zarządzanie energią w gospodarstwie domowym
Katarzyna Magryta, Solution Manager, Huawei
11.50- 13.30
Sesja 2. Magazyny energii w przedsiębiorstwach przemysłowych – bezpieczeństwo zasilania i optymalizacja kosztów energii- partner sesji GoodWe
1. EcoSmart Commercial: scenariusze zarządzania energią w komercyjnych systemach magazynowania energii
Cezary Wawrzos, Technical Manager Eastern and South-Eastern Europe, GoodWe
2. Od energetyki zawodowej do przemysłu - zmiana funkcjonalności magazynów energii i rozwój oferty rozwiązań.
Szymon Piasecki, Menedżer Produktu ds. OZE, Apator
3. Właściwa strukturyzacja parametrów doboru i użytkowania magazynu energii w przedsiębiorstwie pod kątem zwrotu z inwestycji w krótkim czasie
Marek Wasilewski, Senior Sales Manager, Impact
4. Energate, stabilność jakość, bezpieczeństwo, zysk
Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech- ASE
5. Hybrydowy System Energetyczny – Nowy nurt w projektowaniu źródła zasilania przedsiębiorstwa
Artur Kalinowski, Product Manager - Inverters & ESS, CORAB
13.30 – 14.20 DEBATA: Inwestycja w magazyn energii – na co musi zwrócić uwagę inwestor?
Celem debaty jest poddanie ocenie oferty magazynów energii dla prosumentów, przedsiębiorców oraz klastrów energii, opłacalności tego typu inwestycji oraz kwestii, na które inwestor powinien zwrócić uwagę decydując się na taki zakup.
Uczestnicy:
Arkadiusz Marat - Prezes Zarządu Elmech- ASE
Bartek Kras - Wiceprezes Zarządu IMPACT,
Kamil Sankowski - Członek Zarządu Polenergia Fotowoltaika,
Piotr Załęski - Specjalista ds. Technicznych, CORAB .
Moderator: Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes PSME
14.20 – 15.20
Sesja 3. Magazyny energii w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
1. Wprowadzenie merytoryczne: Case study Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
2. Modele biznesowe dla inwestycji w systemy magazynów energii stand alone i magazyn energii z PV
Kamil Talar, Manager ds. magazynów energii, NRG Storage
3. W jaki sposób magazyny energii ułatwiają bilansowanie i zwiększają opłacalność działania klastrów i spółdzielni energetycznych
Marek Wasilewski, Senior Sales Manager, Impact
15.20- 16.00
Sesja 4. Transport i recycling magazynów energii
Recykling i transport baterii litowo-jonowych
Łukasz Łyżwa, Prezes SRS Group Sp. z o.o.
2. Recykling akumulatorów litowo-jonowych. Szanse i wyzwania dla inżynierii przemysłowej
Piotr Hawliczek, KIDE
16.00 – 16.10
Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia forum:
Barbara Adamska, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii,
Mieczysław Wrocławski prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

DZIEŃ 2, 08 lutego 2024

Godzina Temat
11.00 – 11.10
Otwarcie wydarzenia, przywitanie gości
Barbara Adamska, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Mieczysław Wrocławski, wiceprezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
11.10- 12.10
Sesja 5: Wielkoskalowe magazyny energii: Modele techniczne i biznesowe wielkoskalowych magazynów energii. Najlepsze praktyki- partner sesji OX2
1. Wprowadzenie merytoryczne: Magazyny wielkoskalowe - proces inwestycyjny, źródła przychodów
dr Piotr Szczeciński, przewodniczący Sekcji Magazynów Wielkoskalowych, PSME
2. Rozwój wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii w firmie OX2 - szanse i wyzwania
Michał Leszczyński, Energy Storage Business Development Manager, OX2
3. Doświadczenia Impact Clean Power Technology w największych projektach magazynowych w Polsce: Góra Żar i Garbce
Bartek Kras, Wiceprezes Zarządu, Impact
12.10- 12.50
Sesja 6. Usługi elastycznościowe
1. Wprowadzenie merytoryczne: Rola usług elastycznościowych
Marek Sikora, PGE Dystrybucja
2. Magazynowanie energii a elastyczność miejskiego systemu elektroenergetycznego - szanse i wyzwania
Łukasz Sosnowki, Stoen Operator Sp. z o.o.
12.50 - 13.40 DEBATA: Wielkoskalowe magazyny energii – opłacalność dla inwestora oraz korzyści dla systemu elektroenergetycznego
Celem debaty jest poddanie ocenie obecnych możliwości biznesowych dla wielkoskalowych magazynów energii w Polsce, zidentyfikowanie barier dla rozwoju tego typu inwestycji oraz wskazanie, jakie usługi magazyny mogą świadczyć na rzecz zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa KSE
Uczestnicy debaty:
Rafał Kozieł - Senior Expert PV & Standardization SMA Solar Technology,
Bartek Kras -Wiceprezes Zarządu, IMPACT,
Michał Leszczyński - Energy Storage Business Development Manager, OX2
Moderator: Artur Wronkowski, Partner Zarządzający, A-RES
13.40- 14.20
Sesja 7. Cyberbezpieczeństwo – partner sesji SMA Solar Technology AG
1. Cyberbezpieczeństwo OZE a stabilność systemu elektroenergetycznego,
Rafał Kozieł, Senior Expert Photovoltaics & Standarization SMA Solar Technology AG
2. Corab One – bezpieczny ekosystem zarządzania energią
Tomasz Kopera, Chief Information Officer, Corab + Monika Wachowska Product Owner, Corab
14.20- 15.10
Sesja 8. Rynek technologii wodorowych – partner sesji IMPACT
1. Wprowadzenie merytoryczne: Od wizji do rzeczywistości: dynamika rozwoju rynku technologii wodorowych
Żaneta Kłostowska, Manager, Klaster Technologii Wodorowych
2. WODÓR – Wyzwania i możliwości
Andrzej Jeżewski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Klastra Oławskiego EKO
3. Impact gotowy na wodorową rewolucję
Bartek Kras, Wiceprezes Zarządu, Impact
4. Doświadczenie Generalnego Wykonawcy w realizacji projektów wodorowych – case study
Dorota Kosmalska, Główny Specjalista ds. Rozwoju, SBB Energy S.A.
15.40 – 16.00
Podsumowanie i zakończenie pierwszej edycji forum:
Barbara Adamska, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii,
Mieczysław Wrocławski prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Miejsce wydarzenia:

Sala LAMBDA

parter Centrum Kongresowego 

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

 

Prelegenci:

Barbara Adamska

Prezes zarządu
PSME

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes Zarządu PSME,
Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

dr inż. Piotr Szczeciński

Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii
PSME

Rafał Kozieł

Senior Expert PV & Standardization
SMA Solar Technology

Cezary Wawrzos

Technical Manager Eastern and South-Eastern Europe
GoodWe

Kamil Sankowski

Członek Zarządu
Polenergia Fotowoltaika

Łukasz Łyżwa

Prezes
SRS Group Sp. z o.o.

Kamil Talar

Manager ds. magazynów energii, NRG Storage

Michał Leszczyński

Energy Storage Business
Development Manager OX2

Arkadiusz Marat

Prezes Zarządu Elmech-ASE S.A.

Bartek Kras

Prezes Zarządu, Impact

Marek Wasilewski

Senior Sales Manager, Impact

Szymon Piasecki

Menedżer Produktu ds. OZE, Apator

Żaneta Kłostowska

Żaneta Kłostowska, Manager, Klaster Technologii Wodorowych

Łukasz Sosnowki

Stoen Operator Sp. z o.o.

Mateusz Duży

Doradca techniczny ds. Projektów, Emiter Net

Tomasz Kopera

CIO Corab S.A.

Sikora Marek

PGE Dystrybucja S.A.

Piotr Załęski

Specjalista ds. Technicznych, Corab

Artur Wronkowski

Partner Zarządzający, A-RES

Katarzyna Magryta

Solution Manager w Huawei Polska

Artur Kalinowski

Product Manager Inverters & ESS, CORAB

Dorota Kosmalska

Główny Specjalista ds. rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Monika Wachowska

Product Owner, Corab

Zgłoszenia

Udział w PESA SMART ENERGY FORUM jest darmowy. Aby wziąć udział w wydarzeniu uzupełnij formularz zgłoszenia:

Osoby kontaktowe:

EwaKJ

Ewa Kłos-Jankowska

koordynacja wydarzenia, kontakt z mediami

E-mail: ewa.jankowska@psme.org.pl

Telefon: 789 079 390

xr:d:DAFIMMJgG4Y:140,j:1042976322099460504,t:23061016

Angelika Olszewska

uczestnictwo, kwestie organizacyjne

E-mail: angelika.olszewska@psme.org.pl

Telefon: 789 808 200

O targach Enex:

Od ponad 25 lat Kielce stanowią najważniejszy punkt na mapie Polski dla osób z branży OZE. To właśnie targi Enex przyciągają firmy mocno stawiające na rozwój branży energetycznej. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 7 i 8 lutego 2024 roku w Targach Kielce. Trwa rejestracja zwiedzających. Aby otrzymać darmowy bilet wystarczy zarejestrować się na stronie www.enex.pl.

Targi Enex to okazja do spotkania wiodących producentów i dystrybutorów oraz najnowszych rozwiązań w branży energetycznej, a także nawiązania wartościowych relacji procentujących w przyszłości. Od 7 do 8 lutego kielecki ośrodek wystawienniczy stanie się miejscem światowych premier i zawierania strategicznych porozumień. W Targach Kielce zaprezentowane zostaną m.in. najnowsze rozwiązania dronowe, nowoczesne systemy montażowe i fotowoltaiczne, a także modele inwerterów i pomp ciepła oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych i sprzęt elektroinstalacyjny. Niewidzialne systemy grzewcze, mobilne magazyny energii, nowe falowniki i rozwiązania hybrydowe, samochód z pionierskim systemem oczyszczającym powietrze oraz  technologia małych modułowych reaktorów jądrowych – to tylko część premier jakie miały miejsce podczas ubiegłorocznych targów.

Enex – wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów

Oprócz poznania najnowszych osiągnięć branży energetycznej, kieleckie targi to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas konferencji, forów i branżowych spotkań. Tradycją Enexu stały się już wydarzenia organizowane przez redakcję GLOBEnergia takie jak: Forum Fotowoltaiczne Solar+, Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła czy atrakcje przygotowywane dla odwiedzających specjalną strefę wystawienniczą MiastOZE. Podczas dynamicznych pokazów w Strefie Elektromobilności prezentowane są najnowsze modele aut elektrycznych, hybrydowych, a nawet wodorowych. Fani elektromobilności oraz wszelkich kwestii dot. odnawialnych źródeł energii mogą w trakcie targów spotkać najbardziej znanych Youtuberów. Nie brakuje również konkursów i niespodzianek.
Najlepsi z branży energetycznej w Kielcach
Podczas targów Enex wybrani Wystawcy otrzymują nagrody i wyróżnienia za magazynowanie i zarządzanie energią, odnawialne źródła energii, sprzęt eksploatacyjny i narzędzia oraz konstrukcje OZE. Doceniane są także najciekawsze aranżacje stoisk targowych i sposób promocji, a także najlepsze realizacje energetyczne i ekologiczne w Polsce.

Jubileuszowe targi Enex rekordowe pod każdym względem!

Podczas 25 edycji targów swoją ofertę zaprezentowały 323 firmy z 15 krajów, a kielecki ośrodek odwiedziło 19,6 tys. gości. To około dwieście firm więcej, a także niemal trzykrotnie więcej odwiedzających niż poprzednio. Oferta Targów Enex dotarła nawet do Singapuru i na Sri Lankę, a organizatorzy kieleckiego wydarzenia chcą trafić jeszcze dalej.

 

Patroni medialni: