Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Magazyn energii w Rynku Mocy i usłudze DSR

Warsztat on-line dedykowany firmom i instytucjom zainteresowanym tematyką magazynów energii.

10.00-13.00, formuła on-line (TEAMS)

Szkolenie poprowadzą:

dr Piotr Szczeciński, Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

Przemysław Kałek, radca prawny, Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

 

10.00-11.55      Magazyn energii na rynku mocy

 • Cel i główne cechy rynku mocy
 • Uprawnienia magazynów energii do uczestnictwa w rynku mocy
 • Wymagania prawne i techniczne dla magazynów energii określone w ustawie o rynku mocy oraz w Regulaminie rynku mocy
 • Zabezpieczenia finansowe
 • Umowa mocowa
 • Okres obowiązywania obowiązku mocowego
 • Zobowiązania wynikające z umowy mocowej
 • Odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków związanych z terminową budową magazynów energii korzystających z umowy mocowej
 • Odpowiedzialność za niewypełnienie umowy mocowej
 • Przeniesienie obowiązku mocowego poprzez wtórny rynek mocy / wtórny rynek mocy jako mechanizm unikania odpowiedzialności

11.55-12.00    Przerwa

12.00-13.00    Magazyn energii w usłudze DSR

 • Charakterystyka usługi DSR
 • Zasady i warunki uczestnictwa magazynów w usłudze DSR
 • Usługa DSR a rynek mocy
 • Magazyn energii w planowanych usługach elastyczności
Cena: 690 zł netto/uczestnik
Członkowie PSME: uczestnictwo bezpłatne (liczba darmowych uczestników zależna od pakietu członkowskiego)

 

Zapisy:

Rejestracja na szkolenie trwa do 10 marca włącznie

Kontakt telefoniczny pod numerami: 789 808 200; 789 079 390

Pobierz formularz i odeślij na adres: konferencje@psme.org.pl

FORMULARZ pdf

FORMULARZ doc

Data

16 mar 2023
Expired!

Czas

10:00 - 13:00
Kategoria

Speakers

 • Piotr Szczeciński
  Piotr Szczeciński
  Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

  Przewodniczący Sekcji Wielkoskalowych Magazynów Energii PSME

 • Przemysław Kałek
  Przemysław Kałek
  Radca prawny, Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

  Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i chemicznym. Świadczył m.in. usługi w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej, rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z wdrażaniem procesu zmiany sprzedawcy energii i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego, jak również z przyłączaniem mikroinstalacji. Doradza przy nabywaniu, budowie i eksploatacji elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz rozwoju infrastruktury sieciowej oraz elektromobilności. Wspiera Klientów przy reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego (unbundling), przy wdrażaniu regulacji Unii Europejskiej dotyczących wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (lądowych i morskich) oraz przy wdrażaniu kodeksów sieci. Doradza przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej (EFET, Corporate PPA), ciepła, gazu oraz paliw, umów o przyłączenie do sieci, umów świadczenia usług przesyłania oraz dystrybucji oraz umów dotyczących bilansowania handlowego. Świadczy kompleksowe usługi o charakterze regulacyjnym (koncesje, taryfy, instrukcje ruchu i eksploatacji, MIFID, REMIT).
  Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  W kancelarii od 2012 roku. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (2003-2009).

Dodaj komentarz