Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

Szkolenie on-line: Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – stan prawny i doświadczenia z realizacji

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line podczas którego szczegółowo omówimy tematykę klastrów i spółdzielni energetycznych.

Zakres tematyczny spotkania:

I. Klastry energii

 1. Stan prawny – zapisy Ustawy o OZE
  • Przedmiot, obszar działania, uczestnicy
  • Rola jednostki samorządu terytorialnego
  • Koordynator klastra energii
 2. Analiza stanu faktycznego
  • Różnice pomiędzy definicją ustawową a praktyką rynkową
  • Rola OSD
 3. Koordynator klastra energii
 4. Koordynator klastra energii – wymogi ustawowe
 5. Koordynator klastra energii a lider klastra energii
 6. Klastry energii – stan obecny
 7. Liczba i rozmieszczenie klastrów energii
 8. Rejestr klastrów energii
 9. Jak utworzyć klaster energii – krok po kroku
 10. Porozumienie klastrowe – elementy umowy, sygnatariusze
 11. Zasady przystąpienia oraz wystąpienia z klastra
 12. Kto i w jakiej formule pozyskuje środki i realizuje inwestycje w klastrze?
 13. Omówienie dwóch różnych modeli działania klastrów energii na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

 

II. Spółdzielnie energetyczne

  1. Stan prawny
  2. Warunki powstania spółdzielni energetycznej
  3. Zasady rozliczeń spółdzielni energetycznych
  4. Rola spółdzielni w rozliczeniach
  5. Rola sprzedawcy zobowiązanego
  6. Rola OSD w spółdzielni

 

III. Klaster energii czy spółdzielnia energetyczna – jaka forma bardziej opłacalna?

  1. Różnice w wymogach legalnych
  2. Czynniki wpływające na opłacalność ekonomiczną klastra energii oraz spółdzielni energetycznej

 

IV. Programy dofinansowania dla spółdzielni energetycznych i klastrów energii

 V. Sesja pytań i odpowiedzi

 

 

Termin szkolenia: 01.02.2024

Czas trwania warsztatów: około 3,5 godziny

 

EKSPERCI PROWADZĄCY WARSZTATY

Barbara Adamska

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej. Założycielka i prezes ADM Poland, firmy świadczącej od 2013 roku usługi doradcze na polskim rynku OZE. Doradca w zakresie tworzenia i rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki w zakresie rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych i cieplnych. Autorka strategii działania oraz rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Rady Programowej Sieci Energetyki Rozproszonej, ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, w latach 2015-2019 ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Przewodnicząca Rady Programowej czterech edycji Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Wg Energy Storage Report jedna z 40 najbardziej wpływowych kobiet w światowej branży magazynowania energii.

Mieczysław Wrocławski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA. Z ponad 50- letnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle energetycznym. Jego praca zawodowa była m.in. kierowaniem pionem dystrybucji w ENERGA-OPERATOR S.A. Jako Dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA- OPERATOR S.A. kierował licznymi innowacyjnymi projektami, w tym nadzorował budowę pierwszych w Polsce magazynów energii zintegrowanych z systemem elektroenergetycznym w Lokalnych Obszarach Bilansowania o dużym nasyceniu energetyki odnawialnej. Brał również udział w pracach rad nadzorczych spółek energetycznych. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu integracji źródeł energii odnawialnej, magazynów energii z systemem energetycznym oraz z zakresu efektywności użytkowania energii. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 

Cena: 890 zł netto/uczestnik

Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres: szkolenie@psme.org.pl

Formularz_szkolenie online_PSME

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Angelika Olszewska (angelika.olszewska@psme.org.pl, mobile: +48 789 808 200)

Data

01 lut 2024
Expired!

Czas

10:00 - 13:30
Kategoria

Dodaj komentarz