Forum Wizja Rozwoju

W dniach 20-21.06.2022 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się piąta już edycja Forum Wizja Rozwoju.


Patronat nad wydarzeniem objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Podczas Forum poruszone zostały kwestie najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką, między innymi związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Swoją kontynuację miało Forum Kół Gospodyń Wiejskich, Kongres Srebrnej Gospodarki oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon.

W wydarzeniu wybrzmiał także głos Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. W panelu „Zielona energia, pierwszy krok do zielonych paliw. Czy energię można efektywnie magazynować?” wystąpił prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

– Wielkie przemiany w gospodarce zawsze były związane z konsolidacją wielu przedsięwzięć, innowacji. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te działania konsolidacyjne się rozpoczynają. Obecnie sieci elektroenergetyczne, w związku z dużą aktywnością na rynku OZE, utraciły zdolność przyłączania. Dlatego w pierwszej kolejności widzę na rynku miejsce dla magazynów konsolidujących różne niestabilne źródła OZE. Później przyjdzie czas dla inteligentnych węzłów zasilania odbiorów dynamicznych, myślę tu o kolei czy o wielkich hubach ładowania ciężkiego taboru samochodowego. Na kolejnym etapie wg mnie dominującą rolę zacznie odgrywać wodór jako magazyn energii. Generalnie rynek będzie zmierzał w kierunku rozwiązań off-grid – powiedział prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii podczas trwającego w Gdańsku V Forum Wizja Rozwoju.

– powiedział prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii podczas V Forum Wizja Rozwoju.

Wśród prelegentów innych paneli i wydarzeń byli także współpracownicy, partnerzy i członkowie PSME: Boguslaw Pierozynski, Profesor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Dariusz Prostański, Dyrektor Instytut Techniki Górniczej KOMAGKrzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności i Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech-ASE Sp. z o.o..

– Polska ma pewne opóźnienia wynikające z dramatycznego niedofinansowania nauki. Musimy się przestawić na wodór. I nie chodzi tu tylko o kwestię klimatyczną, o której mówiło się od lat, ale też o znalezienie alternatywy dla źródeł paliw kopalnych. Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o elektrochemię, elektrolizę, ale wciąż brakuje pieniędzy, żeby pewne rzeczy dokończyć, żebyśmy w ciągu najbliższych lat nie musieli kupować rozwiązań w Chinach, Niemczech, we Włoszech, tylko żebyśmy moli pracować na naszych rodzimych technologiach. Gdyby znalazły się środki, w kwestii produkcji zielonego wodoru moglibyśmy konkurować z sąsiadami z Europy Zachodniej. Specjalistów mamy, ale brakuje funduszy. Dodatkowo współpraca przemysłu ze światem nauki jest na bardzo niskim poziomie. To są obszary do zagospodarowania w możliwie najkrótszym czasie.

– powiedział Przewodniczący Sekcji Wodorowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, prof. Boguslaw Pierozynski z Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podczas debaty Znaczenie rozwoju elektromobilności dla gospodarki. Komunikacja miejska, autobusy wodorowe, transport municypalny.

– 5. edycja Forum Wizja Rozwoju ma miejsce w wyjątkowym, geopolitycznym momencie. Europa jeszcze nie zdołała otrząsnąć się po szoku spowodowanym pandemią COVID, a już musi mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie agresja Rosji na Ukrainę.

– zauważył Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

– Odcięliśmy się od rosyjskiego gazu i węgla, a następnym krokiem jest rezygnacja z importu ropy ze wschodu. Pracujemy nad osiągnięciem zrównoważonego miksu energetycznego, gwarantującego stabilność dostaw energii do odbiorców końcowych, po akceptowalnej cenie, ale także zwiększającego konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki.

– podkreślił Ireneusz Zyska. 


– Pomimo szalejącego kryzysu surowcowego, utrzymujemy bilans energetyczny naszego kraju na plusie, żeby nikomu nie zabrakło energii. Musimy jednak uczynić wszystko, aby jej producentami były polskie przedsiębiorstwa, a transformacja energetyczna, którą ja nazywam “cywilizacyjną”, skutkowała stworzeniem tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.

– stwierdził Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. 

Relację z debaty poświęconej magazynowaniu energii można obejrzeć tutaj: Zielona energia, pierwszy krok do zielonych paliw. Czy energię można efektywnie magazynować?.