PSME zostało sygnatariuszem listu otwartego „Europejskie bezpieczeństwo energetyczne potrzebuje magazynowania energii”

Z dumą informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii  podpisało list otwarty „Europejskie bezpieczeństwo energetyczne potrzebuje magazynowania energii” – list do Komisji Europejskiej stwierdzający, że bezpieczeństwo energetyczne UE wymaga zorganizowanego magazynowania energii. Został on stworzony wspólnie przez EASE – The European Association for Storage of Energy, SolarPower Europe, WindEurope i Breakthrough Energy. Dotychczas podpisało go wielu interesariuszy z całej Europy. Jest to odpowiedź na brak zagadnień związanych z magazynowaniem energii w strategii REPowerEU. Wszyscy sygnatariusze zgadzają się, że magazynowanie energii jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój bezpiecznej, zrównoważonej i niezależnej polityki energetycznej. Magazynowanie energii powinno znaleźć się w centrum każdej narodowej polityki energetycznej, a także stać się najwyższym priorytetem polityki UE wyrażonym w tak ważnym dokumencie jak REPowerEU. 

Więcej o liście otwartym przeczytasz tutaj: https://lnkd.in/emE9VRv2