Ogromny sukces FORUM PROFESJONALISTÓW PSME podczas ENERGETAB 2023 w Bielsku Białej

Na zaproszenie ZIAD Bielsko-Biała – organizatora targów Energetab zorganizowaliśmy podczas tegorocznej edycji targów bielskich dwudniowe wydarzenie: MAGAZYNY ENERGII – FORUM PROFESJONALISTÓW PSME.

W trzech tematycznych sesjach opowiedzieliśmy o zmieniającym się rynku, najnowszych trendach, perspektywach rozwoju i najciekawszych projektach realizowanych na rynku magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wodorowych, oraz tematyki segmentu rozwiązań prosumenckich.

Zainteresowanie wydarzeniem pokazało jak wiele osób szuka wiedzy dotyczącej rynku magazynów energii.

W organizację Forum zaangażowało się aktywnie wiele firm członkowskich PSME – których przedstawiciele wypowiadali się podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych.

Dziękujemy partnerom wydarzenia: firmie APATOR (partner główny), TFKable (partner sesji I Magazyny energii. Modele techniczne i biznesowe, Partnerowi sesji II Prosumenckie magazyny energii – przeznaczenie i funkcje; opłacalność instalacji – firmie STAY-ON za aktywne zaangażowanie i współtworzenie tego wartościowego spotkania.

PSME kolejny rok z rzędu objęło patronat nad strefą OZE, w której wystawia się rokrocznie coraz więcej firm – w tym wiele naszych firm członkowskich.

xr:d:DAFxCP_FZn0:11,j:7900845415451493145,t:23101211

W drugim dniu wydarzenia – 13 września 2023 r., tuż po zakończeniu merytorycznej części Forum, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii zawarło umowę o współpracy z Instytutem Energetyki – Instytutem Badawczym.

Celem współpracy będą inicjatywy w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i prac analitycznych lub eksperckich w zakresie zagadnień sieciowych w aspekcie integracji OZE i magazynów energii z siecią elektroenergetyczną, analiz magazynowania energii w energetyce konwencjonalnej, odnawialnej i jądrowej w celu stabilizacji wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, dekarbonizacji energetyki i przemysłu poprzez wykorzystanie OZE, niskoemisyjnych nośników energii oraz magazynowania energii.

W obliczu wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką, związanych m.in. z transformacją sektora, którego nieodłącznym elementem jest rynek magazynowania energii, niezbędna jest wieloaspektowa współpraca różnych podmiotów i środowisk reprezentujących naukę, biznes czy ustawodawcę.

– Tylko kooperując, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z różnych pól naszej działalności jesteśmy w stanie, wspólnie, wypracować modele pozwalające dynamicznie rozwinąć się sektorowi magazynowania energii – podkreśla Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Transformacja energetyczna nie jest możliwa bez magazynów energii. To one stabilizują sieć, w której przybywa coraz więcej zmiennych, zależnych od pogody źródeł. Rozwój magazynów to sposób na zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa energetycznego, ale i taniej energii. Rozwinięty, prężnie działający rynek magazynowania energii to gwarancja niskich, przewidywalnych cen energii – dodaje prezes PSME.