Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME

PSME zostało sygnatariuszem listu otwartego do europejskich decydentów i mediów w sprawie planu REPowerEU

„(…) Przyspieszone wdrażanie odnawialnych źródeł energii w najbliższych latach ma się powieść, w Europie należy pilnie wprowadzić sprawdzone i skalowalne technologie które zwiększą elastyczności sieci oraz umożliwią bezpieczną i efektywną integrację energii ze źródeł odnawialnych. Magazynowanie energii w wielkoskalowych bateriach jest szybko wdrażalnym, opłacalnym i niskoemisyjnym rozwiązaniem, które może stać się podstawą nowoczesnych, odpornych i niskoemisyjnych systemów energetycznych”… Czytaj dalej

MEB Group zostaje nowym Członkiem Wspierającym Premium Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

MEB Group to grupa firm działających na arenie międzynarodowej m.in. w Niemczech, Polsce i Austrii. MEB jako lider, prekursor i trendsetter wdraża światowe rozwiązania na europejskim rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynowania i zarządzania energią, infrastrukturą e-mobilności, technologii wodorowej oraz realizacji elektrowni wiatrowych.… Czytaj dalej