Barbara Adamska o współpracy PSME i Waven: czerpać wzajemnie z różnorodnych doświadczeń, by na nowo zdefiniować pojęcie i rolę energii… Read More

Energia jest towarem rynkowym. I chociaż jest to obszar silnie regulowany, to nie da się go budować w oderwaniu od realiów ekonomicznych.A realia są takie, że energia z rozproszonych źródeł jest tańsza - mówi Barbara Adamska w rozmowie z Ewą Szkurłat z Radia Kraków. … Read More

Barbara Adamska wyjaśniała w komentarzu dla GLOBENERGIA.pl, że pojedynczy magazyn prosumenta będzie posiadał co prawda niewielką pojemność, a sam prosument nie jest podmiotem profesjonalnym działającym na rynku energii, jednak na zasadzie agregacji rozproszone domowe magazyny energii mogą świadczyć usługi elastycznościowe, które mają realną wartość rynkową.… Read More

"W minionym tygodniu Krajowa Izba Klastrów Energii ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Polish Energy Storage Association (PSME)." - czytamy w artykule Łukasza Kołodziejczyka opublikowanym przez strefainwestorow.pl … Read More

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.… Read More

Diamenty Forbesa każdego roku budzą emocje wśród przedsiębiorców. Ranking podsumowuje 3 ostatnie lata z życia firm. A że to czas, w którym polski rynek OZE przeżywał dynamiczny rozwój, znalazło to odzwierciedlenie w rankingu choćby pod postacią obecności w nim jako eksperta i komentatora Barbara Adamska, prezes zarządu Polish Energy Storage Association.… Read More

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) podpisały list intencyjny. Rezultatem ma być opracowanie, zawarcie i wdrożenie umowy, której celem będą wspólnie podejmowane działania na rzecz promocji magazynowania …

- Dla operatorów systemu dystrybucyjnego prosumenci są problemem ze względu na kłopoty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci, ze względu na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej - mówi w rozmowie z MarketNews24 Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.… Read More